Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

Share

Διορισμός Τοπικών Συμβουλίων Παραρτημάτων ΕΑΑΑ

Στην 6η/12-2-2019 έκτακτη συνεδρίαση Δ.Σ. ΕΑΑΑ, με ομόφωνη απόφαση των Μελών του, εγκρίθηκε ο διορισμός των Τοπικών Συμβουλίων των Παραρτημάτων της Ένωσης ως εξής :

 

( με αλφαβητική σειρά )

 Παράρτημα Ηρακλείου 

Σμχος ε.α. Εμμανουήλ Φρουδάκης Πρόεδρος
Σγός ε.α.  Αντώνιος  Τζιερτζής Αντιπρόεδρος
Σγός ε.α. Αρετή Αναγνώστου Γραμματέας
Σγός ε.α. Κων/νος Ρινακάκης Ταμίας
Σμχος ε.α. Γεώργιος Γιακουμάκης Μέλος

 

 Παράρτημα Θεσσαλονίκης 

Ασμχος ε.α  Αθανάσιος Δανιηλίδης Πρόεδρος
Σγός  ε.α.   Κων/νος Λασπίδης Αντιπρόεδρος
Σγός  ε.α. Νικόλαος Μυλώσης Γραμματέας
Επγός ε.α. Συμεών  Γιαννακίδης Ταμίας
Επγός ε.α. Γεώργιος Χριστίδης Μέλος

 

 Παράρτημα Κομοτηνής 

Σμχος ε.α. Παναγιώτης Θεοχάρης Πρόεδρος
Ασμχος ε.α. Θεόδωρος Τζατζανάς Αντιπρόεδρος
Επγός ε.α. Βασίλειος Αγγελίδης Γραμματέας
Επγός ε.α. Κων/νος Κατσαμπέρης Ταμίας
Σγός ε.α. Γεώργιος Μυλωνάς Μέλος

 

 Παράρτημα Λάρισας 

Ασμχος ε.α. Αθανάσιος Μαργαρίτης Πρόεδρος
Ασμχος ε.α. Ευάγγελος Καπετάνος Αντιπρόεδρος
Επγός ε.α. Αντώνιος Κωνσταντινίδης Γραμματέας
Σγός ε.α. Βασίλειος. Παπαδόπουλος Ταμίας
Ασμχος ε.α. Σπυρίδων Νικολάου Μέλος

 

 Παράρτημα Μαγνησίας 

Ασμχος ε.α. Ελευθέριος Σπανομήτρος Πρόεδρος
Σμχος ε.α. Ελευθέριος Πρωτόπαππας Αντιπρόεδρος
Σγός ε.α  Δημήτριος Σιφνιώτης Γραμματέας
Σγός ε.α. Φίλιππος Μαυραϊνός Ταμίας
ορφ. μέλος Εριφύλη Τσίκα Μέλος

.

 Παράρτημα Μεσσηνίας 

Σμχος ε.α. Ιωάννης Σαμπαζιώτης Πρόεδρος
Σμχος ε.α. Σπυρίδων Τριανταφυλλίδης Αντιπρόεδρος
Σμχος ε.α. Ευστάθιος Σπυρόπουλος Γραμματέας
Επγός ε.α.  Σταμάτιος Μπένος Ταμίας
Ασμχος ε.α. Νικόλαος Κουλουμέντας Μέλος

.

 Παράρτημα Πάτρας 

Ασμχος ε.α. Βασίλειος Χρόνης Πρόεδρος
Ασμχος ε.α. Χρήστος  Ζάγκας Αντιπρόεδρος
Ασμχος ε.α. Μιχαήλ Σαρδελής Γραμματέας
Σμχος ε.α. Χαράλαμπος θεοδοσόπουλος Ταμίας
Ασμχος ε.α. Χρήστος Σιφάκης Μέλος

.

 Παράρτημα Πρέβεζας 

Σμχος ε.α. Αθανάσιος Κεραμιδόγλου Πρόεδρος
Ασμχος ε.α. Γεώργιος Χατζής Αντιπρόεδρος
Ασμχος ε.α. Ιωάννης Παπαευαγγέλου Γραμματέας
Ασμχος ε.α. Λεωνίδας Παναγιώτου Ταμίας
Σγός ε.α. Πετρούλα Παπαφωτίου Μέλος

.

 Παράρτημα Χαλκίδας 

Ταξχος ε.α. Ιωάννης Μητράκης Πρόεδρος
Υπτχος  ε.α. Γεώργιος Μπουραντάς Αντιπρόεδρος
Σμχος ε.α. Χαράλαμπος Ιωάννου Γραμματέας
Σγός ε.α. Ιωάννης Λιάπης Ταμίας
Σμχος  ε.α.  Νικολάου Αντωνίου Μέλος

.

 Παράρτημα Χανίων 

Απτχος ε.α. Αντώνιος Καμπιανάκης Πρόεδρος
Ασμχος ε.α. Μάρκος Γαλανάκης Αντιπρόεδρος
Ασμχος ε.α. Στέφανος Τζωρτζάκης Γραμματέας
Επγός ε.α. Κων/νος Κουράτορας Ταμίας
Ασμχος ε.α. Κων/νος Λυμπερόπουλος Μέλος

 

 

Share this: