Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

Share

Επιλέγουμε

 

1_ΗτΑ_επιλέγουμε

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Με στόχο την περαιτέρω μείωση της μηνιαίας δαπάνης έκδοσης-ταχυδρομικής αποστολής της “ΗτΑ”, όσα Μέλη της Ένωσης επιθυμούν να τη λαμβάνουν μόνο στην ηλεκτρονική της έκδοση,  π α ρ α κ α λ ο ύ ν τ α ι  να το γνωστοποιήσουν στο Γρ. Δημοσίων Σχέσεων, είτε με την αποστολή σχετικού email (στο press@eaaa.gr) ή στο Fax (210-3825393), αναγράφοντας παράλληλα τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου παραλαβής της.

Η ανωτέρω αλληλογραφία γνωστοποίησης επιθυμίας, θα υπέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης.

.

Το Γρ. Δημοσίων Σχέσεων ΕΑΑΑ

 

Share this: