ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ

1.   

      α.   Διευθύνων Σύμβουλος, Ασμχος ε.α. Κων/νος Αναγνωστάκης

      β.   Γραμματέας Δ.Σ., Ασμχος ε.α. Ιωάννης Ζαχαράκης

2.   

            -   Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος

            -   Υπεύθυνος παραθερισμού και οικιστικού, Σγός (ΤΤΗ) ε.α. Ευστάθιος Καρβουνιάρης

            -   Υπεύθυνοι Πνευματικού Κέντρου, Σμχος (ΤΥΤ) ε.α. Δημήτριος Φαλτάιτς  και  Ασμχος (Ρ) ε.α. Ιωάννης Κρανιάς

            -   Υπεύθυνος έντυπης έκδοσης της "ΗτΑ", Σμχος (ΥΟΚ) ε.α. Αθανάσιος Πάνου

            -   Υπεύθυνος υγειονομικών θεμάτων, Σμχος (ΤΥE) ε.α. Ηλίας Σβάρνας

            -   Υπεύθυνοι Γραφείου Μελετών, Σμχος (ΥΟΚ) ε.α. Αθανάσιος Πάνος και Σμχος (ΥΟΚ) ε.α. Δημήτριος Κοντοβάς

            -   Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων ΕΑΑΑ - διαδικτύου - ηλεκτρονικής έκδοσης της "ΗτΑ", Σγος (ΤΕΑ) ε.α. Κων/νος Λιούτας

            -   Υπεύθυνος για θέματα τηλεπικοινωνιών και τηλεπικοινωνιακών παροχών (VPN), Σμχος (ΤΥΤ)ε.α. Δημήτριος Φαλτάιτς

            -   Εκπρόσωπος ΕΑΑΑ στη Γενική Συνέλευση ιδιοκτητών Μεγάρου Χαλκοκονδύλη 5, 

.

 

 

Close
Close

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

Close

Close