Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ

Διευθύνων Σύμβουλος Ασμχος ε.α. Κων/νος Αναγνωστάκης
Γραμματέας Δ.Σ Σμχος (ΤΥΤ) ε.α. Δημήτριος Φαλτάιτς
Υπεύθυνος παραθερισμού και οικιστικού Σγος (ΤΤΗ) ε.α. Ευστάθιος Καρβουνιάρης
Υπεύθυνοι πνευματικού κέντρου Σμχος (ΤΥΤ) ε.α

Ασμχος (Ρ) ε.α.

Δημήτριος Φαλτάιτς

Ιωάννης Κρανιάς

Υπεύθυνος έντυπης έκδοσης της “ΗτΑ” Σμχος (ΥΟΚ) ε.α. Αθανάσιος Πάνου
Υπεύθυνος υγειονομικών θεμάτων Σμχος (ΤΥE) ε.α. Ηλίας Σβάρνας
Υπεύθυνοι Γραφείου Μελετών Σμχος (ΥΟΚ) ε.α.

Σμχος (ΥΟΚ) ε.α.

Αθανάσιος Πάνου

Δημήτριος Κοντοβάς

Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων Σμχος (ΥΟΚ) ε.α. Δημήτριος Κοντοβάς
Υπεύθυνος Επικοινωνίας & Ηλεκτρονικού Τύπου ΕΑΑΑ Σγος (ΤΕΑ) ε.α. Κων/νος Λιούτας
Υπεύθυνος για θέματα τηλεπικοινωνιών και τηλεπικοινωνιακών παροχών (VPN) Σμχος (ΤΥΤ) ε.α. Δημήτριος Φαλτάιτς
Εκπρόσωπος ΕΑΑΑ στη Γενική Συνέλευση ιδιοκτητών Μεγάρου Χαλκοκονδύλη 5 Σγος (ΤΤΗ) ε.α. Ευστάθιος Καρβουνιάρης

.