Διαδικτυακή συνάντηση του Συντονιστικού Συμβουλίου των τριών Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών με τον υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης.

Διαδικτυακή συνάντηση του Συντονιστικού Συμβουλίου των τριών Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών  με τον υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης.

Διαδικτυακή συνάντηση του Συντονιστικού Συμβουλίου των τριών Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών με τον υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης.

Σήμερα 9/4/2021 και ώρα 13:00 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή συνάντηση του Συντονιστικού Συμβουλίου των τριών Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών (Πρόεδροι και Δντες Σύμβουλοι) με τον υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης κ Παναγιώτη Τσακλόγλου και  τους συνεργάτες του. Η συζήτηση διεξάχθηκε σε καλό κλίμα. Τα θέματα που συζητηθήκαν περιληπτικά και τέθηκαν υπόψη στον κ Υφυπουργό φαίνονται στο συνημμένο έγγραφο.  Απαντήσεις θα μας δοθούν  αφού προηγουμένως μελετηθούν τα θέματα στο υπουργείο.

ΕΚ ΤΗΣ ΕΑΑΑ

Close
Close

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

Close

Close