Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

Share

Βεβαίωση Αποδοχών Μ.Τ.Α

Γνωρίζεται ότι το Μ.Τ.Α. δεν θα αποστείλει στους Συναδέλφους «Βεβαίωση Αποδοχών για τα μερίσματα που καταβλήθηκαν τη χρονική περίοδο από 1/1 μέχρι και 31/12/2013.

Όσοι Συνάδελφοι επιθυμούν να λάβουν την Βεβαίωση Αποδοχών προκειμένου να διαπιστώσουν την ορθότητα των εγγεγραμμένων στοιχείων στο Έντυπο «Ε1 του 2014», θα μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Μ.Τ.Α από της 15/4/2014, για να πραγματοποιήσουν λήψη ή εκτύπωση της συγκεκριμένης Βεβαίωσης

Share this: