Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

Share

Ανακοινώσεις ΜΤΣ για ΒΟΕΑ Δεκεμβρίου 2008 και Ιανουαρίου 2009

ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΒΟΕΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ανακοινώνει στα δικαιούχα του Β.Ο.Ε.Α. τέκνα, τα οποία έχουν υποβάλλει στο Ταμείο τη σχετική αίτηση για τη χορήγησή του το μήνα Ιανουάριο του έτους 2009, ενόψει της επικείμενης πληρωμής τους, τα παρακάτω: (1) Να προσκομίσουν ή να αποστείλουν στο ΜΤΣ Φορολογική Ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων στο όνομά τους. (2) Να προβούν άμεσα στον έλεγχο των λογαριασμών τους (Γενική ή Αγροτική Τράπεζα), προκειμένου να τους ενεργοποιήσουν αν είναι ανενεργοί και σε περίπτωση που απαιτηθεί αλλαγή λογαριασμού να επικοινωνήσουν άμεσα με το ΜΤΣ Τηλ. 210-3229413 Κα Μπασουκέα Σταυρούλα. (3) Αποστολή Στοιχείων στη διεύθυνση: ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ Κολοκοτρώνη 13 ΑΘΗΝΑ, T. K. 10562 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΒΟΕΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ανακοινώνει στα δικαιούχα του Β.Ο.Ε.Α. τέκνα, τα οποία έχουν υποβάλλει στο Ταμείο τη σχετική αίτηση για τη χορήγησή του το μήνα Δεκέμβριο του έτους 2008, ότι, οι σχετικές καταστάσεις που αφορούν στην πίστωση των λογαριασμών τους, θα διαβιβαστούν σήμερα στις αρμόδιες Τράπεζες (Γενική και Αγροτική).

Share this: