Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

Share

Ανακοίνωση του Συντονιστικού για τις Φορολογικές Δηλώσεις

SYNTONISTIKO

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Ν. Π. Δ. Δ.

Γραφεία: Ι. Παπαρρηγοπούλου & Π.Π. Γερμανού

Πλατεία Κλαυθμώνος – 105 61 Αθήνα

Τηλ.: 210 33 10 430 –210  33 10 431 – FAX: 210 33 10 429

Αριθ.Πρωτ.166Σ                                                                                                              Ημερομηνία  04 Ιουνίου 2018 

ΠΡΟΣ  : ΥΟΟ/ΓΛΚ/ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΚΟΙΝ   : Ε.Α.Α.Σ.-Ε.Α.Α.Ν.-Ε.Α.Α.Α.

ΘΕΜΑ : Φορολογικές Δηλώσεις

ΣΧΕΤ : α.-Ν.Δ. 1171/1972           

1.-Σύμφωνα με πληροφόρηση που έχουμε από αποστράτους Μέλη μας , σε πολλούς από αυτούς άλλαξαν αιφνιδίως τα ποσά του φορολογητέου ποσού (αυξήθηκαν) , σε σχέση με προηγούμενη αναγραφή. Τούτο έγινε ενώ πολλοί απόστρατοι έχουν ήδη υποβάλει τις φορολογικές τους δηλώσεις , οπότε θα κληθούν αναίτια να υποβάλουν συμπληρωματική δήλωση , ενώ πολλοί είναι έτοιμοι να την υποβάλουν εν όψει και της λήξεως της υφιστάμενης προθεσμίας.

2.-Όλα τα ανωτέρω εκτός από τον θυμό για την λειτουργία του Κράτους δημιουργούν ερωτηματικά για τον λόγο που έγινε η αλλαγή αυτή και μάλιστα αιφνιδίως και περί το τέλος της προθεσμίας , ενώ παράλληλα υποβάλουν τους αποστράτους που ήδη έχουν υποβάλει δήλωση σε ταλαιπωρία με την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης.

3.-Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε να μας γνωρίσετε ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ  τον λόγο για τον οποίο άλλαξαν αιφνιδίως τα ποσά του καθαρού φορολογητέου εισοδήματος , λαμβανομένου υπόψη ότι τα προηγούμενα ποσά είχαν ελεγχθεί από τους υπόχρεους και είχαν ευρεθεί ορθά.

Αντιστράτηγος Β.Ροζής ε.α.                              Πρόεδρος ΕΑΑΣ

Υποστράτηγος Ι.Δεβούρος ε.α.              Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ

Αντιναύαρχος Σπ.Περβαινάς Π.Ν. ε.α.        Πρόεδρος ΕΑΑΝ και Συντονιστικού

Αντιπλοίαρχος (Ε) Γρ.ΓεωργακόπουλοςΠ.Ν.ε.α. Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ

Αντιπτέραρχος (Ι) Σ.Καββούρης Π.Α. ε.α.                 Πρόεδρος ΕΑΑΑ

Αντισμήναρχος (Ρ) Ι.Κρανιάς Π.Α.ε.α.                  Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ

                                        

                                                Για την ακρίβεια

                        Ο  Πρόεδρος του Συντονιστικού Συμβουλίου

                             Αντιναύαρχος Σπ.Περβαινάς Π.Ν.ε.α.      

Share this: