Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

Share

Ανακοίνωση ΕΣΜΑ

Την 19η Μαρτίου 2022 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η έκτακτη Γενική Συνέλευση του Επιστημονικού Συλλόγου Μηχανικών Αεροπορίας (ΕΣΜΑ) κατά την οποία διενεργήθηκαν αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής. 

Η σύνθεση των δύο οργάνων του Συλλόγου μετά από τη συγκρότηση τους σε σώμα, είναι η ακόλουθη:

Διοικητικό Συμβούλιο ΕΣΜΑ

Πρόεδρος : Βασίλειος Υφαντής, Ταξχος (ΜΑ) εα της 29ης σειράς

Αντιπρόεδρος : Δημήτριος Μπακάλης, Υπτχος (ΜΑ) της 36ης σειράς 

Γενικός Γραμματέας : Νικόλαος Μπόσινας, Επγος (ΜΑ) εα της 44ης σειράς

Ταμίας : Νεκτάριος-Δημήτριος Καρράς, Υπσγος (ΜΑ) της 61ης σειράς

Σύμβουλος : Γεώργιος Βορρόπουλος, Απτχος (ΜΗ) εα της 30ης σειράς

Σύμβουλος : Παναγιώτης Δήμου, Σμχος (ΜΑ) της 39ης σειράς 

Σύμβουλος : Νικόλαος Μαργαρίτης, Υπτχος (ΜΗ) εα της 32ας σειράς

Εξελεγκτική Επιτροπή

Πρόεδρος : Ιωάννης Κούτρας, Απτχος (ΜΗ) εα της 29ης σειράς 

Μέλος : Αχιλλέας Λέλλας, Απτχος (ΜΗ) εα της 27ης σειράς 

Μέλος : Ιωάννης Καραμάνος, Ταξχος (ΜΑ) εα της 29ης σειράς

                                         

Εκ μέρους του ΕΣΜΑ
Υπτχος (ΜΗ) εα Νικόλαος Μαργαρίτης
Υπεύθυνος Δημ, Σχέσεων 
Τηλ.6983498050

Share this: