Ανακοίνωση ΕΣΜΑ

Ανακοίνωση ΕΣΜΑ

Ανακοίνωση ΕΣΜΑ

Την 19η Μαρτίου 2022 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η έκτακτη Γενική Συνέλευση του Επιστημονικού Συλλόγου Μηχανικών Αεροπορίας (ΕΣΜΑ) κατά την οποία διενεργήθηκαν αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής. 

Η σύνθεση των δύο οργάνων του Συλλόγου μετά από τη συγκρότηση τους σε σώμα, είναι η ακόλουθη:

Διοικητικό Συμβούλιο ΕΣΜΑ

Πρόεδρος : Βασίλειος Υφαντής, Ταξχος (ΜΑ) εα της 29ης σειράς

Αντιπρόεδρος : Δημήτριος Μπακάλης, Υπτχος (ΜΑ) της 36ης σειράς 

Γενικός Γραμματέας : Νικόλαος Μπόσινας, Επγος (ΜΑ) εα της 44ης σειράς

Ταμίας : Νεκτάριος-Δημήτριος Καρράς, Υπσγος (ΜΑ) της 61ης σειράς

Σύμβουλος : Γεώργιος Βορρόπουλος, Απτχος (ΜΗ) εα της 30ης σειράς

Σύμβουλος : Παναγιώτης Δήμου, Σμχος (ΜΑ) της 39ης σειράς 

Σύμβουλος : Νικόλαος Μαργαρίτης, Υπτχος (ΜΗ) εα της 32ας σειράς

Εξελεγκτική Επιτροπή

Πρόεδρος : Ιωάννης Κούτρας, Απτχος (ΜΗ) εα της 29ης σειράς 

Μέλος : Αχιλλέας Λέλλας, Απτχος (ΜΗ) εα της 27ης σειράς 

Μέλος : Ιωάννης Καραμάνος, Ταξχος (ΜΑ) εα της 29ης σειράς

                                         

Εκ μέρους του ΕΣΜΑ
Υπτχος (ΜΗ) εα Νικόλαος Μαργαρίτης
Υπεύθυνος Δημ, Σχέσεων 
Τηλ.6983498050

Close
Close

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

Close

Close