Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

Share

Ανακοίνωση για τα αναδρομικά του υπολοίπου 50% των συντάξεων

Κοι Συνάδελφοι:

Σύμφωνα μην τον υπ’ αριθμ.17028510092 (ΦΕΚ.5503 7 Δεκεμβρίου 2018) Κοινή Υπουργική απόφαση, στους συνταξιούχους των στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας ,θα καταβληθεί ΕΦΑΠΑΞ, κατόπιν πληροφοριών μέχρι 21/12/2018, το χρηματικό ποσό των αναδρομικών του υπολοίπου 50% των συντάξεων, για το χρονικό διάστημα από 1/8/2012 έως 30/6/2016 μήνες 47.

Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου θα καταβληθεί στα πρόσωπα στα οποία έχει μεταβιβαστεί η θα μεταβιβαστεί η σύνταξη.

Σε περίπτωση που δεν έχει μεταβιβαστεί η σύνταξη λόγω θανάτου του δικαιούχου, το χρηματικό ποσό θα καταβληθεί στους νόμιμους κληρονόμους με την υποβολή στο ΕΦΚΑ(Γ.Λ.Κ) των προβλεπόμενων νομιμοποιητικών εγγράφων , με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων.

Το ανωτέρω ποσό που προκύπτει μετά από εφαρμογή των μειώσεων των Ν.4024/2011,4051/2012 και 4093/2012 και της παρακράτησης της Ε.Α.Σ υπόκειται σε κράτηση για υγειονομική περίθαλψη στο ποσοστό 3,25% από 1/8/2012- 31/12/2012, 4% από 1/1/2013- 31/12/2015 και 6% από 1/1/2016 – 30/6/2016.

Επί του καταβαλλομένου ΕΦΑΠΑΞ χρηματικού ποσού διενεργείται και παρακράτηση φόρου με συντελεστή 20%. Ως χρόνος κτήσης του ανωτέρω ποσού θεωρείται το φορολογικό έτος 2018.

 

Share this: