Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

Share

Χορήγηση Βοηθήματος Αριστούχου Μαθητού (ΒΑΜ) Σχολικού Έτους 2015-2016

vraveysi-mathitwn

Ανακοινώνεται στα Μέλη της ΕΑΑΑ, ότι στις 11 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Πνευματικού . Κέντρου Ένωσής μας (Χαλκοκονδύλη 5, 7ος όροφος), η βράβευση των αριστούχων μαθητών σχολικού έτους 2015-2016 για τα τέκνα οικογενειών Αποστράτων Αξ/κών Αεροπορίας.

Α)ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

  1. Τα τέκνα των μελών μας να είναι αριστούχα της Β’ και Γ’ Τάξεως Δημοσίου ή Ιδιωτικού Λυκείου Ελληνικής Επικράτειας και τα Τεχνικά Λύκεια , με Μ.Ο. βαθμολογίας 18,1 και άνω, σύμφωνα με το Π.Δ. 246/98 και Π.Δ. 60/06 του Υπουργείου Παιδείας.

  2. Ο αριθμός των υπό βράβευση τέκνων των Αποστράτων καθορίζεται με απόφαση του κ. Α/ΓΕΑ και χορηγείται στον υπό βράβευση μαθητή χρηματικό ποσό 320,00€ το οποίο θα κατατεθεί σε τραπεζικό λογαριασμό του βραβευμένου μαθητή από το ΓΕΑ/ΟΛΚΑ.

Β)  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

  1. Αίτηση από τον νόμιμο Επίτροπο (κηδεμόνας – πατέρας – μητέρα), όπως το υπόδειγμα στο τέλος της ανακοίνωσης.

  2. Βεβαίωση του Δημοσίου ή Ιδιωτικού Λυκείου (Ελληνικής Επικράτειας), στην οποία θα εμφαίνεται ο Μ.Ο. της βαθμολογίας των μαθημάτων του μαθητή και ο χαρακτηρισμός «ΑΡΙΣΤΑ». (Δίδεται από τη Γραμματεία του Λυκείου), ή υποβολή φ/αντιγράφου του Αποδεικτικού Προαγωγής ή του Απολυτηρίου.

  3. Φωτοαντίγραφο Τραπεζικού Λογαριασμού του τέκνου και σε περίπτωση μη υπάρξεως, να αποσταλεί Φωτοαντίγραφο Οικογενειακού Λογαριασμού με το όνομα ενός εκ των γονέων . Στην περίπτωση αυτή απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599 (θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής) στον οποίο ο βραβευθείς θα επιτρέπει την κατάθεση του ποσού στον Οικ/κό Λογαριασμό.

  4. Υποβολή των δικαιολογητικών όλων των παραπάνω κατηγοριών μέχρι 15 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη ,στα Γραφεία της Ένωσης / Γραμματεία (3ος όροφος).

  5. Παρακαλούμε όπως τηρηθεί η ημερομηνία παραγράφου 4 προκειμένου υποβάλλουμε στο ΓΕΑ το σύνολο των προς βράβευση μαθητών για έγκριση του αντίστοιχου κονδυλίου.

  6. Για κάθε διευκρινιστική πληροφορία παρακαλούμε να απευθύνεστε στους Σμχους ε.α. κ. Πέρρο Πλατάνα Τηλ. 6983506621 και Δημήτριο Φαλταιτς  Τηλ. 6983494949 ή στο Γρ. Οικονομικού της ΕΑΑΑ Τηλ. 210 3820271 εσωτ. 28.

Για να κατεβάσετε την αίτηση πατήστε εδώ

          ΕΚ ΤΗΣ ΕΑΑΑ

Share this: