Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

Share

Ανακοίνωση για την επιστροφή ποσού Εισφοράς Υγειονομικής περίθαλψης

Σας ενημερώνουμε ότι το ΔΣ /ΕΑΑΑ  στην υπ’ αριθμ. 37/25-10-2016 τακτική συνεδρίαση  του (θέμα   4ον)   έκανε   αποδεκτή   τη   πρόταση   του   δικηγορικού   γραφείου ΠΕΤΡΑΔΕΛΛΗ   – ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ  &   Συνεργάτες   να   αναλάβει   την  κατάθεση  χωρίς οικονομική επιβάρυνση, άλλη δέσμευση ή υποχρέωση, της αίτησης επιστροφής ,ως   αχρεωστήτως   καταβληθέντος,   ποσού     της   εισφοράς   για   την   υγειονομική περίθαλψη,   η   οποία   έχει   υπολογισθεί   και   καταβληθεί   πέραν   του   πραγματικά αναλογούντος ποσού σε κάθε δικαιούχο.

Για την υλοποίηση των ανωτέρω απαιτείται η επικοινωνία των μελών μας με την ειδική γραμμή ενημέρωσης (210-3001313) για το συγκεκριμένο θέμα, την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλέσουν για αυτοματοποιημένη ενημέρωσή τους και να δηλώσουν την επιθυμία τους για την κατάθεση αίτησης για λογαριασμό τους, δηλώνοντας το ονοματεπώνυμό τους, τον 13ψήφιο αριθμό μητρώου συνταξιούχου και το κινητό τους τηλέφωνο.

Ακολουθεί η ανακοίνωση του δικηγορικού γραφείου και το υπόδειγμα αίτησης

Share this: