Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

Share

Tο Μέρισμα Γ’ Τριμήνου, με περικοπή 25% από 1-1-2012.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ανακοινώνει στους μερισματούχους του ότι στις 22 Οκτ 2012 ημέρα Δευτέρα θα καταβληθεί στους δικαιούχους το Μέρισμα Γ’ Τριμήνου, με περικοπή 25% από 1-1-2012.

Η παρακράτηση των διαφορών θα γίνει σε δύο δόσεις από τα μερίσματα Γ’ και Δ’ τριμήνου 2012.

Εκ του ΜΤΣ

Share this: