Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

Μάρτιος 2021

Ασμχος (ΤΥΜ)ε.α. Αναστάσιος Ηλιόπουλος του Ιωάννη-δεν είναι πια μαζί μας.

Ασμχος (ΕΑ)ε.α.  Αναστάσιος Ηλιόπουλος του Ιωάννη. Γεννήθηκε το 1955 στο Γυμνό ν.Αργολίδας, κάτοικος εν ζωή Αθηνών. Κατατάχθηκε στις τάξεις της Π.Α. το 1975 με την 27η σειρά ΣΤΥΑ  και αποστρατεύτηκε

Δείτε Περισσότερα »

Ασμχος (ΤΥΜ)ε.α. Θωμάς Βλητσάκης του Κωνσταντίνου-δεν είναι πια μαζί μας.

Ασμχος (ΤΥΜ)ε.α.  Θωμάς Βλητσάκης του κωνσταντίνου. Γεννήθηκε το 1954 στον Ελληνόπυργο ν.Καρδίτσας, μόνιμος κάτοικος Βόλου. Κατατάχθηκε στις τάξεις της Π.Α. το 1972 με την 24η σειρά ΣΤΥΑ και αποστρατεύτηκε το

Δείτε Περισσότερα »

Συνάντηση Αντιπροσωπείας ΕΑΑΑ με τη Διοίκηση του 251ΓΝΑ

Σήμερα 30/3/2021 αντιπροσωπεία της ΕΑΑΑ επισκέφτηκε τη Διοίκηση του 251ΓΝΑ κατόπιν σχετικού αιτήματος της ΕΑΑΑ. Την  αντιπροσωπεία της ΕΑΑΑ αποτελούσαν   ο Πρόεδρος της Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α. Σπύρος Καββούρης και ο

Δείτε Περισσότερα »

Σμχος (ΤΑΤ) ε.α. Σίδας Ευστράτιος – Ευάγγελος του Θεοδώρου-δεν είναι πια μαζί μας.

Σμχος (ΤΑΤ)ε.α.  Ευστράτιος-Ευάγγελος Σίδας του Θεοδώρου. Γεννήθηκε το 1943 στη Σαλαμίνα. Κατατάχθηκε στις τάξεις της Π.Α. το 1961 με την 13η σειρά ΣΜΑ και αποστρατεύτηκε το 1987. Ήταν παντρεμένος και

Δείτε Περισσότερα »

Σγος(ΥΑΔ)ε.α. Αναστάσιος Γαύρος του Παναγιώτη-δεν είναι πια μαζί μας.

Σγος (ΥΑΔ)ε.α.  Αναστάσιος Γαύρος του Παναγιώτη. Γεννήθηκε το 1970 στην Καισάρεια ν. Κοζάνης, μόνιμος κάτοικος Θεσσαλονίκης. Κατατάχθηκε στις τάξεις της Π.Α. το 1986 με την 27η σειρά ΣΥΔ και αποστρατεύτηκε

Δείτε Περισσότερα »

Σγος(ΤΥΜ)ε.α. Βασίλειος Βάρσος του Παναγιώτη.-δεν είναι πια μαζί μας

Σγος (ΤΥΜ)ε.α.  Βασίλειος Βάρσος του Παναγιώτη. Γεννήθηκε το 1952 στην Λάρισα. Κατατάχθηκε στις τάξεις της Π.Α. το 1971 με την 23η σειρά ΣΤΥΑ και αποστρατεύτηκε το 1999. Ήταν παντρεμένος και

Δείτε Περισσότερα »

Υπτχος (ΙΓΥ) ε.α. Παναγιώτης Καραγιάννης του Ευσταθίου-δεν είναι πια μαζί μας.

Υπτχος (ΙΓΥ) ε.α.  Παναγιώτης Καραγιάννης του Ευσταθίου. Γεννήθηκε το 1917 στην Αμυγδαλιά  ν.Φωκίδας, κάτοικος εν ζωή Αθηνών. Κατατάχθηκε στις τάξεις της Π.Α. το 1937 με την 7η σειρά ΣΙ και

Δείτε Περισσότερα »
Φτάσατε στο τέλος

Ασμχος (ΤΥΜ)ε.α. Αναστάσιος Ηλιόπουλος του Ιωάννη-δεν είναι πια μαζί μας.

Ασμχος (ΕΑ)ε.α.  Αναστάσιος Ηλιόπουλος του Ιωάννη. Γεννήθηκε το 1955 στο Γυμνό ν.Αργολίδας, κάτοικος εν ζωή Αθηνών. Κατατάχθηκε στις τάξεις της Π.Α. το 1975 με την 27η σειρά ΣΤΥΑ  και αποστρατεύτηκε

Δείτε Περισσότερα »

Ασμχος (ΤΥΜ)ε.α. Θωμάς Βλητσάκης του Κωνσταντίνου-δεν είναι πια μαζί μας.

Ασμχος (ΤΥΜ)ε.α.  Θωμάς Βλητσάκης του κωνσταντίνου. Γεννήθηκε το 1954 στον Ελληνόπυργο ν.Καρδίτσας, μόνιμος κάτοικος Βόλου. Κατατάχθηκε στις τάξεις της Π.Α. το 1972 με την 24η σειρά ΣΤΥΑ και αποστρατεύτηκε το

Δείτε Περισσότερα »

Συνάντηση Αντιπροσωπείας ΕΑΑΑ με τη Διοίκηση του 251ΓΝΑ

Σήμερα 30/3/2021 αντιπροσωπεία της ΕΑΑΑ επισκέφτηκε τη Διοίκηση του 251ΓΝΑ κατόπιν σχετικού αιτήματος της ΕΑΑΑ. Την  αντιπροσωπεία της ΕΑΑΑ αποτελούσαν   ο Πρόεδρος της Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α. Σπύρος Καββούρης και ο

Δείτε Περισσότερα »

Σμχος (ΤΑΤ) ε.α. Σίδας Ευστράτιος – Ευάγγελος του Θεοδώρου-δεν είναι πια μαζί μας.

Σμχος (ΤΑΤ)ε.α.  Ευστράτιος-Ευάγγελος Σίδας του Θεοδώρου. Γεννήθηκε το 1943 στη Σαλαμίνα. Κατατάχθηκε στις τάξεις της Π.Α. το 1961 με την 13η σειρά ΣΜΑ και αποστρατεύτηκε το 1987. Ήταν παντρεμένος και

Δείτε Περισσότερα »

Σγος(ΥΑΔ)ε.α. Αναστάσιος Γαύρος του Παναγιώτη-δεν είναι πια μαζί μας.

Σγος (ΥΑΔ)ε.α.  Αναστάσιος Γαύρος του Παναγιώτη. Γεννήθηκε το 1970 στην Καισάρεια ν. Κοζάνης, μόνιμος κάτοικος Θεσσαλονίκης. Κατατάχθηκε στις τάξεις της Π.Α. το 1986 με την 27η σειρά ΣΥΔ και αποστρατεύτηκε

Δείτε Περισσότερα »

Σγος(ΤΥΜ)ε.α. Βασίλειος Βάρσος του Παναγιώτη.-δεν είναι πια μαζί μας

Σγος (ΤΥΜ)ε.α.  Βασίλειος Βάρσος του Παναγιώτη. Γεννήθηκε το 1952 στην Λάρισα. Κατατάχθηκε στις τάξεις της Π.Α. το 1971 με την 23η σειρά ΣΤΥΑ και αποστρατεύτηκε το 1999. Ήταν παντρεμένος και

Δείτε Περισσότερα »

Υπτχος (ΙΓΥ) ε.α. Παναγιώτης Καραγιάννης του Ευσταθίου-δεν είναι πια μαζί μας.

Υπτχος (ΙΓΥ) ε.α.  Παναγιώτης Καραγιάννης του Ευσταθίου. Γεννήθηκε το 1917 στην Αμυγδαλιά  ν.Φωκίδας, κάτοικος εν ζωή Αθηνών. Κατατάχθηκε στις τάξεις της Π.Α. το 1937 με την 7η σειρά ΣΙ και

Δείτε Περισσότερα »
Φτάσατε στο τέλος