Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

Σεπτέμβριος 2019

Σμχος (ΤΥΜ)ε.α. Ιωάννης Βουράκης του Μιχαήλ-δεν είναι πια μαζί μας

Σμχος (ΤΥΜ)ε.α. Ιωάννης Βουράκης του Μιχαήλ. Γεννήθηκε το 1952 στα Μεσκλά ν.Χανίων, κάτοικος εν ζωή Χανίων. Κατατάχθηκε στις τάξεις της Π.Α. το 1970 με τη 22η σειρά ΣΤΥΑ και αποστρατεύτηκε το 2005.

Δείτε Περισσότερα »

Σμχος (ΕΑ)ε.α. Γεώργιος Σαλεμής του Δημητρίου-δεν είναι πια μαζί μας

Σμχος (ΕΑ)ε.α. Γεώργιος Σαλεμής του Δημητρίου. Γεννήθηκε το 1950 στον Άγιο Νικόλαο ν.Εύβοιας, κάτοικος εν ζωή Βόλου. Κατατάχθηκε στις τάξεις της Π.Α. το 1970 με τη 46η σειρά ΣΙ (3η σειρά ΕΑ)

Δείτε Περισσότερα »

Ασμχος (ΤΥΗ)ε.α. Χαράλαμπος Καλαθάς του Ιωάννη-δεν είναι πια μαζί μας

Ασμχος (ΤΥΗ)ε.α. Χαράλαμπος Καλαθάς του Ιωάννη. Γεννήθηκε το 1931 στο Κοπίρι ν. Ηλείας, κάτοικος εν ζωή Νέας Σμύρνης ν. Αττικής. Κατατάχθηκε στις τάξεις της Π.Α. το 1951 με την 3η σειρά ΣΤΥΑ

Δείτε Περισσότερα »

Σμχος (ΥΥΑ)ε.α. Ηρακλής Κοτσαλίδης του Γεωργίου-δεν είναι πια μαζί μας

Σμχος (ΥΥΑ)ε.α. Ηρακλής Κοτσαλίδης του Γεωργίου. Γεννήθηκε το 1938 στην Αγγίστα ν. Σερρών, κάτοικος εν ζωή Καλλιθέας ν. Αττικής. Κατατάχθηκε στις τάξεις της Π.Α. το 1959 με την 6η σειρά ΣΥΔ και

Δείτε Περισσότερα »

Οι Τουρκικοί S-400 ως απειλή

του Απτχου (Ι)ε.α. Ευάγγελου Γεωργούση, Επίτιμου Δκτή Δ.Α.Ε. & Προέδρου ΣΑΣΙ   Η αγορά από την Τουρκία του  ρωσικού Αντιαεροπορικού και Αντι βαλλιστικού  συστήματος S-400 είναι αναμενόμενο να δημιουργεί ερωτηματικά σχετικά με

Δείτε Περισσότερα »

Συγκρότηση Σώματος Υπαξιωματικών στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις (μετά την ΕΑΑΑ και η ΕΑΑΝ παρεμβαίνει με επιστολή της στο ΥΠΕΘΑ)

Μετά την επιστολή ΕΑΑΑ και το Δ.Σ. της ΕΑΑΝ, με αφορμή την πρόταση/πρόθεση του κ. ΥΦΕΘΑ για τη συγκρότηση Σώματος Υπαξιωματικών στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και την από 5/9/2019 Δημόσια

Δείτε Περισσότερα »
Φτάσατε στο τέλος

Σμχος (ΤΥΜ)ε.α. Ιωάννης Βουράκης του Μιχαήλ-δεν είναι πια μαζί μας

Σμχος (ΤΥΜ)ε.α. Ιωάννης Βουράκης του Μιχαήλ. Γεννήθηκε το 1952 στα Μεσκλά ν.Χανίων, κάτοικος εν ζωή Χανίων. Κατατάχθηκε στις τάξεις της Π.Α. το 1970 με τη 22η σειρά ΣΤΥΑ και αποστρατεύτηκε το 2005.

Δείτε Περισσότερα »

Σμχος (ΕΑ)ε.α. Γεώργιος Σαλεμής του Δημητρίου-δεν είναι πια μαζί μας

Σμχος (ΕΑ)ε.α. Γεώργιος Σαλεμής του Δημητρίου. Γεννήθηκε το 1950 στον Άγιο Νικόλαο ν.Εύβοιας, κάτοικος εν ζωή Βόλου. Κατατάχθηκε στις τάξεις της Π.Α. το 1970 με τη 46η σειρά ΣΙ (3η σειρά ΕΑ)

Δείτε Περισσότερα »

Ασμχος (ΤΥΗ)ε.α. Χαράλαμπος Καλαθάς του Ιωάννη-δεν είναι πια μαζί μας

Ασμχος (ΤΥΗ)ε.α. Χαράλαμπος Καλαθάς του Ιωάννη. Γεννήθηκε το 1931 στο Κοπίρι ν. Ηλείας, κάτοικος εν ζωή Νέας Σμύρνης ν. Αττικής. Κατατάχθηκε στις τάξεις της Π.Α. το 1951 με την 3η σειρά ΣΤΥΑ

Δείτε Περισσότερα »

Σμχος (ΥΥΑ)ε.α. Ηρακλής Κοτσαλίδης του Γεωργίου-δεν είναι πια μαζί μας

Σμχος (ΥΥΑ)ε.α. Ηρακλής Κοτσαλίδης του Γεωργίου. Γεννήθηκε το 1938 στην Αγγίστα ν. Σερρών, κάτοικος εν ζωή Καλλιθέας ν. Αττικής. Κατατάχθηκε στις τάξεις της Π.Α. το 1959 με την 6η σειρά ΣΥΔ και

Δείτε Περισσότερα »

Οι Τουρκικοί S-400 ως απειλή

του Απτχου (Ι)ε.α. Ευάγγελου Γεωργούση, Επίτιμου Δκτή Δ.Α.Ε. & Προέδρου ΣΑΣΙ   Η αγορά από την Τουρκία του  ρωσικού Αντιαεροπορικού και Αντι βαλλιστικού  συστήματος S-400 είναι αναμενόμενο να δημιουργεί ερωτηματικά σχετικά με

Δείτε Περισσότερα »

Συγκρότηση Σώματος Υπαξιωματικών στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις (μετά την ΕΑΑΑ και η ΕΑΑΝ παρεμβαίνει με επιστολή της στο ΥΠΕΘΑ)

Μετά την επιστολή ΕΑΑΑ και το Δ.Σ. της ΕΑΑΝ, με αφορμή την πρόταση/πρόθεση του κ. ΥΦΕΘΑ για τη συγκρότηση Σώματος Υπαξιωματικών στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και την από 5/9/2019 Δημόσια

Δείτε Περισσότερα »
Φτάσατε στο τέλος