Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

Share

Χορήγηση Στεγαστικών Δανείων στους Δικαιούχους του ΑΟΟΑ

ΠΡΟΣ:ΕΓΑ/ΓΕΝ-ΓΕΑ, ΕΑΑΣ-ΕΑΑΝ-ΕΑΑΑ
ΚΟΙΝ : ΣΓ ΥΦΕΘΑ (κ. Καράμπελα)
ΣΓ ΥΦΕΘΑ (κ.Ελευσινιώτη)
ΕΓΑ/ΓΕΣ
ΑΟΟΑ    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ (κ. Δ. Ελευσινιώτη)
Φ.956.1/39/372180
Σ.141
Τηλ.: 210 6598 229
Αθήνα,  04 Απρ. 2013

ΘΕΜΑ:    Καθορισμός των Όρων & Προϋποθέσεων Χορήγησης Στεγαστικών Δανείων στους Δικαιούχους του ΑΟΟΑ

ΣΧΕΤ:    α.  Φ.956.1/7/690731/Σ.2551/04-04-13/ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ
β.  ΦΕΚ 2130/12-07-12 «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εθνικής Άμυνας Παναγιώτη Καράμπελα και Δημήτρη Ελευσινιώτη»

1.  Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με (α) σχετικό υπεγράφη ΚΥΑ μεταξύ Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Χρ. Σταϊκούρα και ΥΦΕΘΑ κ. Δημ. Ελευσινιώτη, που αφορά στους όρους και προϋποθέσεις χορήγησης δανείων θέματος.

2.  Ειδικότερα και μεταξύ άλλων ρυθμίζονται:

α.  Το χορηγούμενο επιτόκιο, το οποίο καθορίζεται σε 1% και θα αναπροσαρμοσθεί αυτόματα με μέριμνα ΑΟΟΑ, από 01-01-2013.

β.   Η δυνατότητα επιμήκυνσης των χορηγουμένων δανείων  από τα δεκαπέντε (15) στα είκοσι (20) έτη προαιρετικά, εφόσον το επιθυμεί ο δικαιούχος.

3.   Επί των ανωτέρω παρακαλούμε να λάβει γνώση όλο το δικαιούμενο προσωπικό, με μέριμνα των αρμοδίων φορέων.

Ακριβές Αντίγραφο

Σμχος (Ο) Δημήτριος Δρόσος    Δημήτριος Ελευσινιώτης
Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας
Οικονομικός Σύμβουλος

Share this: