Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

Share

ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ

Κες και Κοι συνάδελφοι όπως μας είναι γνωστό το Μ.Τ.Α τον μήνα Απρίλιο του 2023 μας είχε επιστρέψει το ποσό που μας παρακρατήθηκε στο μέρισμα από 1/1/2021 – 31/3/2023 βάσει του ν.4093/2012, το οποίο ποσό φορολογήθηκε κατά 20%, βάσει του ν.5042/2023

-Το ποσό που ανήκει στο χρονικό διάστημα από 1/1/2021 – 31/12/2022  φορολογήθηκε κατά 20% αυτοτελώς και εξαντλήθηκε η φορολογική μας υποχρέωσή.

-Το ποσό που ανήκει στο χρονικό διάστημα από 1/1/2023-31/3/2023 δεν υπόκειται στην αυτοτελή φορολόγηση, επειδή είναι έσοδο του 2023 και έχει προστεθεί στα έσοδα του 2023 λαμβάνοντας υπόψιν και τον παρακρατηθέντα φόρο.

-Σε όσους ανήκουν στο αφορολόγητο, λόγω αναπηρίας  ποσοστού  80% και άνω, το ποσό που αφορά τα έτη 2021 και 2022 ,θα απεικονιστεί στην δήλωση του 2023 μέσω αυτοτελής φορολόγησης και η αρμόδια Δ.Ο.Υ ή Διεύθυνση ΑΑΔΕ θα κάνει την ανάλογη εκκαθάριση και επιστροφή φόρου στους δικαιούχους.

-Τέλος τα ποσά που επιστρέφονται κατόπιν δικαστικής απόφασης θα δηλωθούν στα έτη που ανάγονται .

Για τυχόν επιπλέον Ενημερώσεις- Διευκρινήσεις,  μπορείτε να απευθυνθείτε στους Σμχους ε.α. Αθανάσιο Πάνο (τηλ. 6983506600) και Δημήτριο Κοντοβά (τηλ. 6983500618)

                                                                                                    Εκ της Ε.Α.Α.Α.

Share this: