Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

Share

Τελικά Αποτελέσματα Παραθερισμού 2018

Ανακοινώνονται από την Ε.Α.Α.Α. τα αποτελέσματα των αιτήσεων παραθερισμού για το 2018, με τη σειρά κατάταξης βάσει μορίων για κάθε θέρετρο και κάθε περίοδο, σε Τακτικούς και Αναπληρωματικούς.

Σας υπενθυμίζουμε ότι η εφαρμογή του παραθερισμού εξάγει ένα τελικό αποτέλεσμα της αίτησης του δικαιούχου, άσχετα  με τον αριθμό των επιθυμιών του.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ   

Πατήστε εδώ για να δείτε τα  τελικά αποτελέσματα Παραθερισμού 2018.

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΕΣ

Υποχρέωση ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ είναι να ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΟΥΝ με το    Γραφείο Παραθερισμού, αν θα παραθερίσουν (ΝΑΙ)  ή (ΟΧΙ), το ΑΡΓΟΤΕΡΟ  δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη της περιόδου για οποιοδήποτε θέρετρο, διαφορετικά θα χρεώνονται ότι παραθέρισαν σε κάθε περίπτωση και θα αφαιρούνται (- 70 μόρια).

Όσο πιο νωρίς γίνεται η ενημέρωση του Γρ. Παραθερισμού της Ε.Α.Α.Α., τόσο καλύτερα είναι για την εύρυθμη λειτουργία του γραφείου αλλά και για την ταχύτερη επικοινωνία με τους αναπληρωματικούς.

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ το τελευταίο δεκαήμερο πριν την έναρξη της κάθε παραθεριστικής περιόδου θα γίνονται ΔΕΚΤΕΣ ΜΟΝΟ με επίδειξη αποδεικτικών στοιχείων κωλύματος. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα αφαιρούνται ( -70 μόρια ).

 ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΡΟΔΟ/ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ/ ΤΥΜΠΑΚΙ:

Ενημέρωση το ΑΡΓΟΤΕΡΟ δέκα (10) ημέρες ΠΡΙΝ την έναρξη της περιόδου, για το αν θα παραθερίσουν στα παραπάνω θέρετρα, ταξιδεύοντας με C-130 (υπηρεσιακό Α/φος) ή με ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ (με δικά τους μέσα) και:

-Ονοματεπώνυμα συμπαραθεριστών

-Βαθμός συγγένειας συμπαραθεριστών με τον Απόστρατο Δικαιούχο

-Ηλικίες συμπαραθεριστών, όταν πρόκειται για ανήλικα τέκνα

-Κινητό τηλέφωνο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΕΣ

Είναι καθήκον του Γραφείου Παραθερισμού όταν υπάρξουν κενά δωμάτια από ακυρώσεις Τακτικών, να επικοινωνήσει με τους Αναπληρωματικούς αρχίζοντας από τον πρώτο της λίστας Αναπληρωματικών και συνεχίζοντας  με τη σειρά κατάταξης τους.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΠΤΗΣΕΙΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ Α/Φ  C-130

 • 4 άτομα συμπεριλαμβανομένου του δικαιούχου για ΡΟΔΟ, ΤΥΜΠΑΚΙ.

 • 3 άτομα συμπεριλαμβανομένου του δικαιούχου για ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ.

(Διευκρινίζεται ότι στις ανωτέρω θέσεις δε συμπεριλαμβάνονται τέκνα έως τεσσάρων (4) ετών, τα οποία δε δεσμεύουν θέση).

Για το Παραθεριστικό Έτος 2018, διατίθεται εφόσον υπάρχει δυνατότητα ένα (1) Υπηρεσιακό Α/Φ για μεταφορά των παραθεριστών στο ΚΕΔΑ/Ρόδου και Α/Απ Σαντορίνης κάθε Τρίτη και ένα (1) Υπηρεσιακό Α/Φ για το ΚΕΔΑ/Τυμπακίου, κάθε δεύτερη Πέμπτη. Σύμφωνα με Φ.400/753/Σ.132/22-2-18/ΓΕΑ/Β3/2, καθορίζεται αντίστοιχα ο αριθμός των θέσεων στο Υπηρεσιακό Α/Φ, ως εξής:

Δρομολόγιο Υπηρεσιακού Α/Φ για ΚΕΔΑ/Ρ – Α/Απ Σαντορίνης

Σε δικαιούμενο Προσωπικό της Ε.Α.Α.Α. και μέλη του, δέκα πέντε (15) θέσεις. Οι θέσεις αυτές θα δίδονται με προτεραιότητα από τον πρώτο τακτικό και μέχρι να εξαντληθούν.

Δρομολόγιο Υπηρεσιακού Α/Φ για ΚΕΔΑ/ Τυμπακίου

Σε δικαιούμενο Προσωπικό της Ε.Α.Α.Α. και μέλη του, είκοσι οκτώ (28) θέσεις. Οι θέσεις αυτές θα δίδονται με προτεραιότητα από τον πρώτο τακτικό και μέχρι να εξαντληθούν.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΑΙ ΘΕΡΕΤΡΟ

Πληροφορούμε ότι οι δυνατότητες παραθερισμού αναλόγως με τα δωμάτια σε κάθε θέρετρο έχουν ως ακολούθως:

 • Ενοικιαζόμενα Σκοτίνας: 16 δωμάτια και στις 6 περιόδους.

 • ΚΕΔΑ Σκοτίνας: 20 δωμάτια και στις 13 περιόδους.

 • ΚΕΔΑ Ζούμπερι Οικήματα:

  23 οικήματα από 1η έως και 10η περίοδο

          19 οικήματα από 11η έως και 13η περίοδο.

 • ΚΕΔΑ Ζούμπερι Motel:

  33 δωμάτια από 1η έως και 10η περίοδο

          28 δωμάτια από 11η έως και 13η περίοδο.

 • ΚΕΔΑ Ρόδου:

  2 δωμάτια από 1η έως και 4η περίοδο

         4 δωμάτια από 5η έως και 15η περίοδο

         2 δωμάτια από 16η έως και 20η περίοδο.

 • ΚΕΔΑ Σαντορίνης: 2 δωμάτια σε όλες τις περιόδους.

 • ΚΕΔΑ Τυμπακίου:

  28 δωμάτια από 1η έως και 4η περίοδο

          27 δωμάτια από 5η έως και 7η περίοδο

          28 δωμάτια την 8η περίοδο.

 • ΚΕΔΑ Ακτίου:

  3 δωμάτια από 1η έως και 6η περίοδο

          2 δωμάτια από 7η έως και 9η περίοδο

          3 δωμάτια από 10η έως και 13η περίοδο.

 • ΚΕΔΑ Χαλκουτσίου: 3 δωμάτια σε όλες τις περιόδους.

Ύστερα από επικοινωνία με τους Υπεύθυνους της 114 ΠΜ και του ΚΕΔΑ ΧΑΛΚΟΥΤΣΙΟΥ, θα λειτουργήσει φέτος από την 5η περίοδο 30/6/2018 εως και τη 10η περίοδο 19-29/8/2018.      

παραλαβή οικήματος- δωματίου

Η παραλαβή του οικήματος- δωματίου σε όλα τα ΚΕΔΑ γίνεται από τις 12:00 μέχρι την 20:00 ώρα της ημέρας έναρξης της περιόδου και η παράδοση μέχρι τη 12:00 ώρα της ημέρας λήξης της περιόδου. Σε περίπτωση μη παραλαβής, το οίκημα-δωμάτιο διατίθεται σε αναπληρωματικό από την 16:00 ώρα της επόμενης ημέρας, εκτός εάν ο ενδιαφερόμενος έχει ενημερώσει για την καθυστέρηση, οπότε δύναται να κρατηθεί μέχρι και δύο (2) ημέρες.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Παρακαλούνται όσοι από τους συναδέλφους που έκαναν αίτηση παραθερισμού, διαπιστώσουν κάποιο λάθος, να επικοινωνήσουν άμεσα με το Γραφείο Παραθερισμού, για τον απαιτούμενο έλεγχο.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ   

Πατήστε εδώ για να δείτε τα  τελικά αποτελέσματα Παραθερισμού 2018.

Share this: