Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

Share

Ταυτοποίηση Αποστράτων Αξ/κών και των Μελών τους στο 251 ΓΝΑ.

 

Η ταυτοποίηση πραγματοποιείται μόνο με την φυσική παρουσία του αποστράτου Αξ/κού στη Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων (Γραφείο ραντεβού) του 251 ΓΝΑ

  1.   Για την ταυτοποίηση του ιδίου και των μελών του απαιτείται:

    α) φ/α της ταυτότητας του Αποστράτου που εκδόθηκε από την ΕΑΑΑ

    β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Αποστράτου στο οποίο αναγράφονται τα ονόματα των μελών του( συζύγου, τέκνων)

    γ) φ/α της πολιτικής ταυτότητας των μελών

    δ) Να γνωρίζει τόσο το δικό του ΑΜΚΑ όσο και των προς ταυτοποίηση μελών του, καθώς και ένα τηλέφωνο των μελών του.

  1.   Για την ταυτοποίηση των γονέων και των πεθερικών του αποστράτου απαιτείται

   α) Υπεύθυνη Δήλωση (Ν 1599/1986) στην οποία θα αναφέρει πως είναι Απόστρατος Αξ/κος κάτοχος του υπ’ αρθ. ….Δελτίου ταυτότητας της ΕΑΑΑ και στη συνέχεια τα ονόματα των γονέων και των πεθερικών του με τους αριθμούς των πολιτικών ταυτοτήτων, το ΑΜΚΑ και αριθ. Τηλεφώνου ενός εκάστου.

   β) Φ/α των ταυτοτήτων γονέων και πεθερικών

   γ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης(πατρικό) του/της συζύγου

  1.   Για τα αδέλφια του Αποστράτου Αξκού απαιτείται:

      α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης(το πατρικό).

      β) Φ/α της ταυτότητας του αδελφού/ής.

      γ) Να γνωρίζει το ΑΜΚΑ του αδελφού/ής και το τηλέφωνο.

 

Για τυχόν διευκρινιστικές πληροφορίες: Σμχος (ΤΥΕ)ε.α Ηλίας Σβάρνας μέλος Δ.Σ Ε.Α.Α.Α. και υπεύθυνος υγειονομικών θεμάτων.  τηλ 6983523547.

 

 

 

Share this: