Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

Share

Σύγκληση Eτήσιας Τακτικής ΓΣ ΟΣΜΟΣΑ ‘’Ο ΙΚΑΡΟΣ’’ Μ.Ι.ΚΕ

ΣΥΓΚΑΛΟΥΜΕ
1. Σε Τακτική Συνεδρίαση των μελών του του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Μονίμων Στελεχών Π.Α. ‘’Ο ΙΚΑΡΟΣ’’ Μ.ΙΚΕ. την 13/09/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 στα γραφεία του ΟΣΜΟΣΑ ‘’Ο ΙΚΑΡΟΣ’’ Μ.ΙΚΕ σύμφωνα με την απόφαση του (α) σχετικού και το Άρθρο 16 του (β) σχετικού.
2. Θέματα Η.Δ. είναι τα ακόλουθα:
– Παρουσίαση Ισολογισμού και Έκθεσης Απολογισμού του ΔΣ ΟΣΜΟΣΑ «Ο ΙΚΑΡΟΣ» Μ.ΙΚΕ για την χρήση του οικονομικού έτους 2022
– Ανάγνωση Έκθεσης Ελεγκτικής Επιτροπής και Ορκωτού Λογιστή
– Έγκριση πεπραγμένων και απαλλαγή του Διαχειριστή και των μελών του Ε.Σ.
– Παρουσίαση και έγκριση Προϋπολογισμών Εσόδων και Εξόδων Οικον. Έτους 2023 ΟΣΜΟΣΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ Μ.ΙΚΕ.
3. Τα μέλη του ΟΣΜΟΣΑ Συν. Π.Ε. αντιπροσωπεύουν τα μέλη της ταμειακής επιτροπής του συνεταιρισμού. Η παρουσία μελών στην ΓΣ είναι ελεύθερη.

Η ανακοίνωση  ΕΔΩ

Share this: