Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

Share

ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ

Οι Ενώσεις αποστράτων Αξιωματικών Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας μετά από μελέτη διεξοδικά του σχεδίου νόμου «Περί καταβολής των διαφόρων των συντάξεων» παρατήρησαν ότι στο άρθρο 5 του εν λόγω σχεδίου, δεν καθορίζεται το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα της καταβολής της διαφοράς των συντάξεων των αποστράτων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας.

Κατόπιν τούτου και επειδή οι συντάξεις, σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, έχουν αποδεσμευτεί από τις αποδοχές των ε.ε στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας οι υπ’ αριθμόν 3/18 και  4/18 αποφάσεις της ολομέλειας του ΣτΕ ορίζουν ότι η καταβολή των διαφόρων των συντάξεων πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι 30/11/2018,  το άρθρο του σχεδίου νόμου πρέπει να συμπληρωθεί ως εξής:

Παράγραφος 2 :  «Η αναπροσαρμογή των συντάξεων των αποστράτων Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας γίνεται από 1/8/2012»

Παράγραφος 3 : «Η καταβολή των διαφόρων των συντάξεων των αποστράτων Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας που προκύπτουν καταβάλλονται για το χρονικό διάστημα από 1/8/2012 μέχρι 30/11/2018»

 

Share this: