Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

Share

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ εα ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Ε.Δ.

26-09-2012

1. Το Συντονιστικό των τριών Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών ΕΑΑΣ-ΕΑΑΝ και ΕΑΑΑ συναντήθηκαν την 25-09-2012 με τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυναςκ. Παναγιώτη Καράμπελα.

2. Το βασικό θέμα της συνάντησης ήταν τα Μετοχικά Ταμεία ., από δε την συνάντηση προέκυψαν τα ακόλουθα :


α.Ο κος ΥΦΕΘΑ μας εγνώρισε ότι έχει συσταθεί διακλαδική επιτροπή με επικεφαλής τον Ταξίαρχο Δ.Χατζή της ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ , η οποία μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2012 θα πρέπει να υποβάλει προτάσεις για την εξυγίανση , την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και την εν συνεχεία σταδιακή ενοποίηση των Μετοχικών Ταμείων.

β.Ο κος ΥΦΕΘΑ δέχθηκε , οι Ενώσεις Αποστράτων οι οποίες έχουν στο δυναμικό τους έμπειρους στο αντικείμενο αποστράτους , να υποβάλουν τις προτάσεις τους , οι οποίες θα ληφθούν υπόψη από την εν λόγω επιτροπή.

γ.Δεν έχει γίνει αποδεκτή η γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. ότι τα Μετοχικά Ταμεία είναι Επικουρικά.

3. Πέραν των Μετοχικών Ταμείων , ετέθηκαν από τις Ενώσεις και θέματα , όπως η δυσκολία των αποστράτων να επιβιώσουν με τις μειώσεις που έχουν γίνει και πρόκειται να γίνουν στις συντάξεις τους , σε συνδυασμό με τους δυσβάσταχτους φόρους που καλούνται να πληρώσουν , η περικοπή των συντάξεων στους συνταξιούχους κάτω των 55 και 60 ετών , η διάθεση στρατοπέδων που θα κλείσουν ή μέρος αυτών στις Ενώσεις για χρήση από τους αποστράτους και γενικά θέματα που περιέχονται στο Ψήφισμα των αποστράτων της 19-09-2012

4. Η συνάντηση διεξήχθη σε καλό κλίμα , η δε θέση του κου ΥΦΕΘΑ ήταν θετική στα περισσότερα των αιτημάτων , επεσήμανε όμως τις δυσκολίες που υπάρχουν, λόγω της δημοσιονομικής κατάστασης που ευρίσκεται η χώρα.

Αντιστράτηγος ε.α. Παντ. Μαυροδόπουλος Πρόεδρος Ε.Α.Α.Σ

Υποστράτηγος ε.α. Ευαγ. Δανιάς Διευθ. Σύμβουλος Ε.Α.Α.Σ

Αντιναύαρχος Π.Ν. ε.α. Σπύρος Περβαινάς Πρόεδρος Ε.Α.Α.Ν

Αντιπλοίαρχος (Ε) Π.Ν. ε.α.Γεωρ. Τζικάκης Διευθ. Σύμβουλος Ε.Α.Α.Ν

Αντιπτέραρχος (Ι) Π.Α. ε.α. Βασ. Κατσιαντώνης Πρόεδρος Ε.Α.Α.Α

Επίτιμος Αρχηγός ΑΤΑ

Επισμηναγός (Ι) Π.Α. ε.α. Γεωρ. Κασσαβέτης Διευθ. Σύμβουλος Ε.Α.Α.Α

Για την ακρίβεια

Ο Πρόεδρος του Συντονιστικού

Αντιναύαρχος Π.Ν.ε.α. Σ.Περβαινάς Πρόεδρος Ε.Α.Α.Ν

Share this: