Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

Share

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Γραφεία: Ι. Παπαρρηγοπούλου & Π.Π. Γερμανού
Πλατεία Κλαυθμώνος – 105 61 Αθήνα
Τηλ.: 210 33 10 430 –210 33 10 431 – FAX: 210 33 10 429
Αριθ.Πρωτ. Ημερομηνία 04 Ιουλίου 2013

ΠΡΟΣ : Υπουργό Εθνικής Αμυνας κο Δ.Αβραμόπουλο
ΚΟΙΝ : Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής ΄Αμυνας κα Φ.Γεννηματά
Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας κο Α.Δαβάκη

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ

1.-Το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών , το οποίο εκπροσωπεί 100.000 αποστράτους , επί τη αναλήψει των καθηκόντων του Υπουργού Εθνικής ΄Αμυνας , σας συγχαίρει και σας εύχεται καλή επιτυχία στο έργο που έχετε αναλάβει την δύσκολη αυτή περίοδο για την Πατρίδα μας.
Τα ίδια ευχόμεθα στην Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας κα Φ.Γεννηματά , που γράφει ιστορία ως η πρώτη γυναίκα Αναπληρωτής Υπουργός Αμυνας και στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας κο Α.Δαβάκη.
2.-Θα θέλαμε να σας συναντήσουμε για να σας διατυπώσουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα εν αποστρατεία στελέχη των Ε.Δ. και των Σ.Α. με κυριότερο το οικονομικό , που διαρκώς διογκώνεται. Για τον λόγο αυτό, σας παραθέτουμε στην παρούσα τα στοιχεία που συνθέτουν το πρόβλημα αυτό , ώστε στην συνάντησή μας να γίνει ενδελεχής και σε βάθος συζήτηση.
3.-Το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πλέον οι Απόστρατοι είναι η επιβίωσή τους , γιατί με τις μέχρι τώρα περικοπές που έχουν γίνει σε συνδυασμό με τους υπερβολικούς φόρους που καλούνται να πληρώσουν , οι συντάξεις που λαμβάνουν δεν φθάνουν να καλύψουν τα απαραίτητα προς το ζειν. Για το λόγο αυτό οι Απόστρατοι δεν μπορούν να υποστούν νέα μείωση για το 2014 ούτε κατά 1 €.
4.-Πιό συγκεκριμένα :
α.-Οι μειώσεις που υφίστανται οι Απόστρατοι δεν επηρεάζουν τον Π/Υ του Υ.ΕΘ.Α. , αλλά τον κρατικό Π/Υ , από τον οποίο πληρώνονται όλοι οι συνταξιούχοι του Δημοσίου , πλην όμως οι συντάξεις τους είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το μισθολόγιο των εν ενεργεία συναδέλφων.
β.-Οι Απόστρατοι :
-Έχουν υποστεί μέχρι τώρα 12 μειώσεις στις συντάξεις τους με
απότέλεσμα αυτές να περικοπούν μέχρι 60%
-Λαμβάνουν πλέον , το 40% του μισθού των εν ενεργεία , ενώ ο νόμος
προβλέπει αναπλήρωση από 80% έως 70% το 2017.
-Εχουν φτάσει να λαμβάνουν τις μικρότερες συντάξεις από όλους
τους συνταξιούχους του Δημοσίου
-Ενώ όταν θεσπίστηκε το ενιαίο μισθολόγιο στο Δημόσιο , δεν
περιεκόπησαν εξ επαγωγής οι συντάξεις των ήδη συνταξιούχων , στους
Αποστράτους όταν περικόπτονται οι μισθοί των εν ενεργεία αυτομάτως
περικόπτονται οι συντάξεις και σε αυτούς , με αναδρομικότητα.
γ.-Οι Απόστρατοι ενώ υφίστανται μειώσεις στις συντάξεις τους εξ επαγωγής ,
όπως αναφέρθηκε ανωτέρω , παράλληλα υφίστανται και τις μειώσεις που
επιβάλλονται στους συνταξιούχους του Δημοσίου , με αποτέλεσμα να
υφίστανται στην ουσία διπλές μειώσεις.
δ.-Με την μείωση κατά 18% μεσοσταθμικά στους μισθούς και τις συντάξεις
των στελεχών των Ε.Δ. και των Σ.Α., που έχουν συμφωνήσει οι
αντιμιλιταριστές του Υπουργείου Οικονομικών , διέπραξαν ένα μεγάλο
λάθος ή μία σκόπιμη πράξη , να διαλύσουν το ηθικό των εν ενεργεία και να
καταντήσουν επαίτες τους Αποστράτους. Επιβάλλουν αυτήν την
μεσοσταθμική μείωση όταν γνωρίζουν οτι τα 2/3 των στελεχών του
στρατεύματος λαμβάνουν μισθό κάτω των 900 € και επομένως δεν
μπορούσαν να περικοπούν. Με αυτό τον τρόπο για μεσοσταθμική
περικοπή 8% όπως ισχυρίζονται , περικόπησαν οι συντάξεις των ανωτάτων
και ανωτέρων κατά ποσοστά 9-20 %. Πέραν των ανωτέρω επήλθε
ισοπέδωση στις συντάξιμες αποδοχές γιατί σε συνδυασμό και με τις
υπόλοιπες περικοπές των συνταξιούχων του Δημοσίου , όλοι λαμβάνουν
την ίδια περίπου σύνταξη.
ε.-Με τις επελθούσες μειώσεις , εκμηδενίσθηκαν και τα επιδόματα
κινδύνου των αποστράτων ( πτητικά , υποβρυχίων , ειδικών δυνάμεων ,
κλπ) , γιατί με τις αλχημείες του Υπουργείου Οικονομικών , όσο
μεγαλύτερα ήταν αυτά τα επιδόματα , τόσο περισσότερο “ κουρεύτηκαν“
οι οικείες συντάξεις. Τι να πούμε στους φύλακες των Ελληνικών
αιθέρων , των Ελληνικών θαλασσών και στους άνδρες των Ειδικών
Δυνάμεων όταν μας παραπονούνται οτι η Πατρίδα είναι αγνώμων στην
προσφορά τους ;
στ.-Κακώς έχουν συνυπολογισθεί στο άθροισμα των συντάξεων , που στη
συνέχεια περιεκόπησαν κατά 5-15% οι Ε.Κ.Ο.Ε.Μ. ( Ειδικός Λογαρισμός
Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων ) του Σ.Ξ , του Π.Ν.και της Π.Α,
ενώ για αυτά έχει αποφανθεί το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους οτι δεν
είναι Επικουρικά Ταμεία.
ζ.-Το 2014 προβλέπεται περαιτέρω μείωση των συντάξεων μόνο για τους
Αποστράτους ύψους 161,8 εκ.€ , το 2015 5,1 εκ.€ και το 2016 5,9
εκ.€ , ενώ έχουν κρατηθεί από τις περικοπές του 2013 , μόνο για την
προσαρμογή των συντάξεων στους μισθούς των εν ενεργεία , 241 εκ.€
έναντι των 66,4 εκ.€ που προέβλεπε το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα
2013-2016 , άρα η Μνημονιακή απαίτηση έχει εκπληρωθεί και μάλιστα
τρία χρόνια πριν από τον στόχο.
Αντιστοίχως ποσόν 88 εκ.€ έχει προβλεφθεί για τους εν ενεργεία για
το 2014.
η.-Για να ολοκληρωθεί η ζοφερή εικόνα των αποδοχών των Αποστράτων, σας
γνωρίζουμε οτι και τα μερίσματα που δίνουν τα Μετοχικά Ταμεία έχουν
μειωθεί κατά 60%
5.-Για όλα τα ανωτέρω σας επισυνάπτουμε τεκμηριωμένα στοιχεία , ενώ σας γνωρίζουμε οτι ευρισκόμεθα σε επαφή με το Γ.Λ.Κ. και τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κο Σταικούρα για επιβεβαίωση των ποσών που αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο 4ζ.
6.-Πιο λεπτομερή στοιχεία , καθώς και άλλα θέματα που απασχολούν τους Αποστράτους θα τα θέσουμε στην συνάντηση που θα έχουμε μαζί σας.

 

 

Αντιστράτηγος Π.Μαυροδόπουλος Σ.Ξ. ε.α. Πρόεδρος ΕΑΑΣ
Υποστράτηγος Ε..Δανιάς Σ.Ξ. ε.α. Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ
Αντιναύαρχος Σ.Περβαινάς Π.Ν. ε.α. Πρόεδρος ΕΑΑΝ
Αντιπλοίαρχος (Ε) Γ.Γεωργακόπουλος Π.Ν. ε.α. Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ
Αντιπτέραρχος (Ι) Κ.Ιατρίδης Π.Α. ε.α. Πρόεδρος ΕΑΑΑ
Υποπτέραρχος Κ.Δελλής Π.Α. ε.α. Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ

Για την ακρίβεια
Ο Πρόεδρος του Συντονιστικού Συμβουλίου
Αντιναύαρχος Σ.Περβαινάς Π.Ν.ε.α.

Share this: