Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

Share

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ
Σεβαστοί μας συνάδελφοι, μέλη της Ε.Α.Α.Α., αφού λάβαμε υπόψη μας τον Ν.4307/2014 (ΦΕΚ υπ αριθ. 246/15-11-2014) κατόπιν της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από την προσφυγή και των Ενώσεων Αποστράτων Αξκών των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, περί αναπροσαρμογής των συντάξεών μας από 1/8/2012, θεωρήσαμε σκόπιμο να σας ενημερώσουμε σχετικά για την κατ εκτίμηση μηνιαία αναπροσαρμογή των συντάξεων μας και των αναδρομικών που δικαιούμαστε από 1/8/2012 μέχρι 31/12/2014 τόσο με τον συνταξιοδοτικό πίνακα όσο και με τις διευκρινήσεις – πληροφορίες.

 

Screen shot 2014-12-04 at 1.46.35 PM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
1. Για τον υπολογισμό των ανωτέρω συντάξεων ελήφθησαν υπόψη, ο Βασικός Μισθός , συν επίδομα χρόνου υπηρεσίας 60% συν επίδομα υψηλής ευθύνης (αφορά τους Ανώτατους Αξκούς ) ή συν ειδικό επίδομα 176€ (αφορά τους Αξκούς από το βαθμό του Ανθστή μέχρι του Σμχου) συν το επίδομα ειδικών συνθηκών 68,46€ (αφορά όλους τους συνταξιούχους) και τα 800/1000, για όσους παίρνουν πλήρη σύνταξη.
2. Δεν έχουν συμπεριληφθεί το Ε.Ο.Β. συζύγου 35€, το οποίο δεν καταβάλλεται σε όσους έχουν συνταξιοδοτηθεί από το Νοέμβριο του 2011 και μετά, το επίδομα τέκνων και τα πτητικά εξάμηνα τα οποία αναπροσαρμόζονται ως εξής: τα πρώτα 27 (Μαχ. Α/φ) 8,75€ (πριν 8,35€), τα υπόλοιπα….. (Μαχ. Α/φ) 17,50€ (πριν 16,70€), για τα υπόλοιπα Α/φ τα πρώτα 27 5,83€ (πριν 5,57€) τα υπόλοιπα…..11,66€ (πριν 11,14€).
3. Κατωτέρω αναφερόμαστε ενδεικτικά αναφερόμαστε και στο πληρωτέο ποσό που θα λάβουμε από 1/1/13 , αφού λάβαμε υπόψη τόσο τις μειώσεις των Νόμων 4024/2011, 4051/12 και 4093/12 όσο και τις κρατήσεις Φόρου Εισοδήματος, Υγ. περίθαλψης και Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων. Το πληρωτέο ποσό από 1/8/12 έως 31/12/12 θα είναι περισσότερο καθόσον η μείωση Ν. 4093/12 (5% ή 10% ή 15% ή 20%) ισχύει από 1/1/13 και μετά.
Πχ:
α) Απτχος (Ι) (με 65 πτητικά) που λαμβάνει μισθολογική προαγωγή Α/ΓΕΑ, η μηνιαία διαφορά είναι 309€ περίπου, πληρωτέο ποσό 81€ περίπου.
β) Υπτχος (Ι) (με 60 πτητικά) που λαμβάνει μισθολογική προαγωγή Α/ΑΤΑ η μηνιαία διαφορά είναι 242€ περίπου, πληρωτέο ποσό 69€ περίπου.
γ) Υπτχος που λαμβάνει μισθολογική προαγωγή Α/ΑΤΑ η μηνιαία διαφορά είναι 232€ περίπου, πληρωτέο ποσό 74€ περίπου.
δ) Υπτχος (Ι) με 60 πτητικά (Μαχ. Α/φ) που λαμβάνει μισθολογική προαγωγή Απτχου η μηνιαία διαφορά είναι 226€ περίπου, πληρωτέο ποσό 62€ περίπου.
ε) Υπτχος που λαμβάνει μισθολογική προαγωγή Απτχου η μηνιαία διαφορά είναι 199€ περίπου, πληρωτέο ποσό 60€ περίπου.
στ) Ταξχος (Ι) με 60 πτητικά (Μαχ. Α/φ) που λαμβάνει μισθολογική προαγωγή Απτχου η μηνιαία διαφορά είναι 228€ περίπου, πληρωτέο ποσό 63€ περίπου.
ζ )Ταξχος που λαμβάνει μισθολογική προαγωγή Απτχου ονομαστικό η μηνιαία διαφορά είναι 191€ περίπου, πληρωτέο ποσό 53€ περίπου.
η) Σμχος που λαμβάνει μισθολογική προαγωγή Ταξχου με 848/1000 η μηνιαία διαφορά είναι 137€ περίπου, πληρωτέο ποσό αρνητικό.
θ) Σμχος που λαμβάνει μισθολογική προαγωγή Ταξχου με 816/1000 η μηνιαία διαφορά είναι 132€ περίπου, πληρωτέο ποσό 19€ περίπου.
ι) Σμχος και Ασμχος που λαμβάνουν:
– Μισθολογική προαγωγή 2/3 Ταξχου η μηνιαία διαφορά είναι 119€ περίπου, πληρωτέο ποσό 53€ περίπου.
– Μισθολογική προαγωγή 1/3 Ταξχου η μηνιαία διαφορά είναι 109€ περίπου, πληρωτέο ποσό 48€ περίπου.
ια) Ασμχος και Επγός που λαμβάνουν:
– μισθολογική προαγωγή Σμχου η μηνιαία διαφορά είναι 99€ περίπου, πληρωτέο ποσό 18€ περίπου.
Το ότι σε μερικούς το πληρωτέο ποσό που είναι πολύ μικρό οφείλεται βασικά στο ότι το ποσοστό της κράτησης Ε.Α.Σ. από το 3% πάει στο 6% ή από το 6% πάει στο 7% ή από το 7% πάει στο 9% ή από το 9% πάει στο 10% ή από το 10% πάει στο 12% , επίσης σε μερικούς το ποσοστό της μείωσης του Ν. 4093/12 από το από το 5% πάει στο 10% ή από το 10% πάει στο 15% ή από το 15% πάει στο 20%.
Για περισσότερες πληροφορίες στο Σμχο ε.α. Αθ. Πάνο κιν. 6983506600 και εσωτ. Ε.Α.Α.Α. το 28.

Εκ της Ε.Α.Α.Α.

 

 

Share this: