Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

Share

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ
1. Σεβαστοί μας συνάδελφοι, μέλη της Ε.Α.Α.Α. , αφού λάβαμε υπόψη μας τα εύλογα και δίκαια παράπονά σας για το τραγελαφικό ποσό που λάβατε:
α. Αναδρομικά από 1/7/2014 έως 31/12/2014
β. Πληρωτέο ποσό , στη σύνταξη μηνός Ιανουαρίου 2015 και
γ. Σχετικές διευκρινήσεις από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), θεωρήσαμε σκόπιμο να σας ενημερώσουμε και πάλι πιο αναλυτικά.
2. Όπως είναι γνωστό οι βασικές συντάξεις μας, αναπροσαρμόστηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4307/2014(ΦΕΚ246Α΄/15.11.2014) από 1/8/2012
3. Με την υπ΄ αριθμ οικ2/88371/Δ.Ε.Π. κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθορίστηκε ο χρόνος και η διαδικασία καταβολής των αναδρομικών για το χρονικό διάστημα από 1/8/2012 εως και 31/12/2014.
4. Με τη σύνταξη μηνός Ιανουαρίου 2015 καταβλήθηκαν αναδρομικά από 1/7/2014-31/12/2014 και τα από 1/8/2012-30/6/2014 άρχισαν να καταβάλλονται σταδιακά σε 36 ισόποσες δόσεις από τη σύνταξη μηνός Φεβρουαρίου 2015.
5. Πάρα πολλοί διαπιστώσατε ότι το ποσό που λάβατε αναδρομικά από 1/7/2014-31/12/2014 ήταν πάρα πολύ μικρό, γεγονός αναμφισβήτητο, τούτο οφείλεται στο ότι εκτός από το ότι αυξήθηκαν οι πάγιες κρατήσεις Φ.Ε. και υγειονομικής περίθαλψης – οι μειώσεις των Ν. 4024/2011, 4051/2012 και 4093/2012 – η παρακράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) Ν. 3865/2010 – η επιπλέον παρακράτηση της ΕΑΣ Ν. 4002/2011 που παρακρατείται μόνο σε όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας τους, δεν αποστρατεύτηκαν με πρωτοβουλία της υπηρεσίας και το ποσό της βασικής σύνταξής τους υπερβαίνει τα 1700,01€ αφού αφαιρεθεί το παρακρατηθέν ποσό της ΕΑΣ του Ν 3865/2010.
Σε πάρα πολλούς μετά την αναπροσαρμογή της Βασικής Σύνταξης το ποσοστό :
α. της μείωσης του Ν.4093/2012 αυξήθηκε καθόσον ή από το 0% πήγε στο 5% ή από το 5% πήγε στο 10% ή από το 10% πήγε στο 15% ή από το 15% πήγε στο 20%.
β. Της παρακράτησης της ΕΑΣ του Ν. 3865/2010 αυξήθηκε καθόσον ή από το 0% πήγε στο 3% ή από το 3% πήγε στο 6% ή από το 6% πήγε στο 7% ή από το 7% πήγε στο 9% ή από το 9% πήγε στο 10% ή από το 10% πήγε στο 12% ή από το 12% πήγε στο 13% ή από το 13% πήγε στο 14% και
γ. Της επιπλέον παρακράτησης της ΕΑΣ Ν.4002/2011 αυξήθηκε καθόσον ή από το 0% πήγε στο 6% ή από το 6% πήγε στο 8% ή από το 8% πήγε στο 10%.
7. Συμπληρωματικά αναφερόμαστε σε ένα παράδειγμα από το οποίο διαφαίνεται πως προέκυψε το ποσό των αναδρομικών που ήταν 52,26 € σε κάποιον, από 1/7/2014 έως 31/12/2014 ποσό που αναγράφεται σε Ενημερωτικό Σημείωμα του Γ.Λ.Κ. της σύνταξης Ιανουαρίου 2015.

Microsoft Word - u03C3u03C5u03BDu03C4u03B1u03BEu03B9u03BFu03B4u0

8 Για τυχόν περισσότερες πληροφορίες να απευθύνεστε στον Σμχο (ΥΥΟ) ε.α. κ. Πάνο Αθ. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ προκειμένου να είναι πιο αναλυτικές.
Εκ της Ε.Α.Α.Α.

Share this: