Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

Share

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ κ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑ

Στην συνάντηση με τον κ. Σταϊκουρα και το ΓΛΚ συμμετείχαν και μέλη της επιτροπής για το νέο μισθολόγιο, Ταξχος ε.α. Βασίλειος. Νικολόπουλος (μέλος ΕΑΑΣ) και Σμχος ε.α. Αθανάσιος Πάνος (μέλος ΕΑΑΑ), με τη συναίνεση των Θεσμικών Ενώσεων με σκοπό τη διευκρίνιση των παραπάνω παρακρατηθέντων ποσών για το 2013 προκειμένου να ετοιμαστεί η πρόταση για το νέο μισθολόγιο από τις Θεσμικές Ενώσεις και την Επιτροπή και να παρουσιαστεί στον κ. Οικονόμου παρουσία του κ. ΥΕΘΑ, του κ. Σταϊκούρα και του ΓΛΚ.

Στην συνέχεια οι τρείς Πρόεδροι των Θεσμικών Ενώσεων, θα ζητήσουν νέα συνάντηση με τον κ. Πρωθυπουργό την οποία ο ίδιος υπεσχέθη στην πρώτη συνάντησή τους, για την τελική έγκριση. Κόκκινη γραμμή, όπως άλλωστε ελέχθη πολλές φορές, είναι ούτε ένα ευρώ λιγότερο από τις ήδη υπάρχουσες περικοπές. Δεν θα ανεχτούμε άλλη κοροϊδία και εμπαιγμό.

Share this: