Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Π.Α.

«Ο ΙΚΑΡΟΣ» Συν.Π.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)

Σχετ. Απόφαση ΔΣ Νο 560/26-9-2017,Καταστατικό Συνεταιρισμού & Ν.1667/1986  

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΣΜΟΣΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ προσκαλεί όλα τα τακτικά μέλη του Συνεταιρισμού, καθώς και τους νέους ιδιοκτήτες οικοπέδων στον οικισμό Αετού Καρύστου στην διεξαγωγή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Συνεταιρισμού, σύμφωνα με το άρθρο 15 του καταστατικού του.

Η Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα η πρώτη στις 12, η δεύτερη στις 19 και η Τρίτη και οριστική στις 26 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00 π.μ. στην αίθουσα του Αεροδικείου της Π.Α. οδός Δ. Σούτσου 40, Αθήνα.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

  1. Ενημέρωση προόδου – ολοκλήρωσης προγράμματος Καρύστου, Έγκριση προγραμματιθέντων έργων & Σχεδίου αποπληρωμής του παλαιού δανείου

  2. Ενημέρωση – Έγκριση νέου οικοπεδικού προγράμματος στην περιοχή Ντράφι Πεντέλης (100 οικόπεδα)

  3. Ενημέρωση – ‘Έγκριση ολοκλήρωσης προγράμματος Μηλιών

  4. Ενημέρωση – Έγκριση επενδυτικής πρότασης

  5. Έγκριση Εγγραφής – Διαγραφής νέων μελών

  6. Άλλα οικονομικά θέματα του συνεταιρισμού ενδιαφέροντος μελών

            Υπενθυμίζεται επίσης ότι όσοι δικαιούνται να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση κατά την προσέλευσή τους πρέπει να είναι εφοδιασμένοι απαραιτήτως με την αστυνομική ή την υπηρεσιακή τους ταυτότητα. Τα μέλη μετέχουν στη Γ.Σ. και ψηφίζουν αυτοπροσώπως

Αθήνα, 10-10-2017

          Εκ μέρους του ΔΣ

                Ο πρόεδρος 

Δρ Γ. Γερούλης Απτχος (Ι) ε.α.

Share this: