ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Δ.Σ. ΕΑΑΑ ΕΤΟΥΣ  2019

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 26/19-07-2019

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/11-07-2019

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24/03-07-2019

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 23/27-06-2019

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 22/20-06-2019

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 21/11-06-2019

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 20/04-06-2019

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 19/22-05-2019

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 18/16-05-2019

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 17/10-05-2019

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 16/22-04-2019

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 15/18-04-2019

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 14/11-04-2019

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 13/04-04-2019

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 12/29-03-2019

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 11/21-03-2019

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 10/15-03-2019

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 09/07-03-2019

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 08/27-02-2019

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 07/22-02-2019

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 06/14-02-2019

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 05/07-02-2019