Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

Share

Πολιτική της ΕΑΑΑ αναφορικά με τη Λειτουργία των Συστημάτων Βιντεοεπιτήρησης

Η παρούσα πολιτική εφαρμόζει στη λειτουργία των συστημάτων βιντεοεπιτήρησης της ΕΑΑΑ το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ)) και την Οδηγία 1/2011 “Χρήση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης για την προστασία προσώπων και αγαθών” της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Περιγράφει το σύστημα βιντεοεπιτήρησης της ΕΑΑΑ και ορίζει τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, του δικαιώματος της ιδιωτικότητας και των άλλων θεμελιωδών δικαιωμάτων και εννόμων συμφερόντων των φυσικών προσώπων που βιντεοσκοπούνται από τις κάμερες βιντεοεπιτήρησης της ΕΑΑΑ.

Διαβάστε εδώ λεπτομερώς για την Πολιτική της ΕΑΑΑ αναφορικά με τη Λειτουργία των Συστημάτων Βιντεοεπιτήρησης 

Εκ της ΕΑΑΑ

 

 

 

 

Share this: