Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

Share

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΣΤΟ Γ.Ν.Α

Για Αιμοληψία ώρες 08:00 – 9:30 και σε παιδιά άνω των 14 ετών .Εάν το κόστος των εξετάσεων υπερβαίνει τα 100 ευρώ τότε απαιτείται θεώρηση από τον εκλεκτή ιατρό  του 251 Γ.Ν.Α .

Ασφαλισμένα μελή σε άλλο ασφαλιστικό φορέα.

Όσοι από τα μέλη είναι ασφαλισμένοι σε άλλο φορέα ( Π.Χ ΙΚΑ κ.λ.π) πληρώνουν τις εξετάσεις στο οικονομικό του 251 Γ.Ν.Α .

Απαντήσεις ιατρικών εξετάσεων

Η παραλαβή των ιατρικών εξετάσεων από τρίτο πρόσωπο απαιτεί εξουσιοδότηση διότι είναι << Ιατρικό απόρρητο>>.

Απόστρατοι που κατοικούν στην περιφέρεια

Οι Απόστρατοι αυτής της κατηγορίας για να κλείσουν ραντεβού , θα πρέπει προηγούμενος να είναι εγγεγραμμένοι στο ηλεκτρονικό σύστημα των ραντεβού του 251 Γ.Ν.Α , δίδοντας έστω τηλεφωνικά : βαθμό Αποστρατείας  , ονοματεπώνυμο , ΑΜΚΑ , ΑΦΜ, διεύθυνση κατοικίας.

Για πληροφορίες στον αρμόδιο για 251 Γ.Ν.Α

Share this: