ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΣΤΟ Γ.Ν.Α

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΣΤΟ Γ.Ν.Α

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΣΤΟ Γ.Ν.Α

Για Αιμοληψία ώρες 08:00 – 9:30 και σε παιδιά άνω των 14 ετών .Εάν το κόστος των εξετάσεων υπερβαίνει τα 100 ευρώ τότε απαιτείται θεώρηση από τον εκλεκτή ιατρό  του 251 Γ.Ν.Α .

Ασφαλισμένα μελή σε άλλο ασφαλιστικό φορέα.

Όσοι από τα μέλη είναι ασφαλισμένοι σε άλλο φορέα ( Π.Χ ΙΚΑ κ.λ.π) πληρώνουν τις εξετάσεις στο οικονομικό του 251 Γ.Ν.Α .

Απαντήσεις ιατρικών εξετάσεων

Η παραλαβή των ιατρικών εξετάσεων από τρίτο πρόσωπο απαιτεί εξουσιοδότηση διότι είναι << Ιατρικό απόρρητο>>.

Απόστρατοι που κατοικούν στην περιφέρεια

Οι Απόστρατοι αυτής της κατηγορίας για να κλείσουν ραντεβού , θα πρέπει προηγούμενος να είναι εγγεγραμμένοι στο ηλεκτρονικό σύστημα των ραντεβού του 251 Γ.Ν.Α , δίδοντας έστω τηλεφωνικά : βαθμό Αποστρατείας  , ονοματεπώνυμο , ΑΜΚΑ , ΑΦΜ, διεύθυνση κατοικίας.

Για πληροφορίες στον αρμόδιο για 251 Γ.Ν.Α

Close
Close

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

Close

Close