Για να δείτε τα περιουσιακά στοιχεία της ΕΑΑΑ πατήστε εδώ