Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

Share

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ Ε.Α.Α.Α. – 2017

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤETΑΡΤΗ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ –  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ

Οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε για τον Παραθερισμό, το στέλνετε στο e-mail :

eaaa.paratherismos@gmail.com

Πατήστε εδώ για την αίτηση παραθερισμού

Πατήστε εδώ για να δείτε τα Θέρετρα και τις τελικές περιόδους παραθερισμού για το 2017

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ

Δικαίωμα παραθερισμού στα ΚΕΔΑ της Π.Α. και στα ενοικιαζόμενα δωμάτια έχουν οι ε.α. Αξκοί και Ανθστές της Π.Α. και Κοινών Σωμάτων Δικαστικοί καθώς και οι ορφανικές οικογένειες, εφόσον είναι Μέλη της Ε.Α.Α.Α. και Μερισματούχοι του Μ.Τ.Α..

Τα Προαιρετικά Μέλη προγραμματίζονται για παραθερισμό σε όλα τα θέρετρα, με την προϋπόθεση ότι υπάρχουν κενές θέσεις (πίσω από τον τελευταίο αναπληρωματικό).

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

1.  Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται στην Ε.Α.Α.Α., στην Αθήνα Χαλκοκονδύλη 5, στον 7ο όροφο ή στα Παραρτήματα από τους δικαιούχους με την υποχρεωτική επίδειξη της ταυτότητας τους ή από τους εκπροσώπους τους με εξουσιοδότηση από το δικαιούχο.

Για τα μέλη που αδυνατούν να υποβάλλουν την αίτησή τους, λόγω ασθένειας ή απομακρυσμένου τόπου διαμονής, μπορούν να την αποστείλουν με συστημένη επιστολή και συνημμένο φωτοαντίγραφο της ταυτότητός του μέλους και τα απαιτούμενα για κάθε περίπτωση δικαιολογητικά. (ΟΧΙ με FAX, ΟΧΙ με EMAIL).

Αιτήσεις που θα υποβάλλονται χωρίς την επίδειξη της ταυτότητος του δικαιούχου ή εξουσιοδότησης από τους εκπροσώπους ή θα αποστέλλονται χωρίς φωτοτυπία ταυτότητας δε θα γίνονται δεκτές.

2. Η τελική ημέρα υποβολής των αιτήσεων στα Παραρτήματα της Ένωσης είναι η Παρασκευή 31 Μαρτίου. Τα Παραρτήματα οφείλουν με δική τους μέριμνα να στείλουν τις αιτήσεις μέχρι την 3η – 4η Απριλίου 2017 στην Ε.Α.Α.Α., για την έγκαιρη καταχώρηση των αιτήσεων και ακολούθως τη δημοσίευση των καταστάσεων του Παραθερισμού στην ιστοσελίδα www.eaaa.gr και στην εφημερίδα Η.τ.Α..

Ο αύξων αριθμός της αιτήσεως θα συμπληρωθεί από την Ε.Α.Α.Α., γιατί θα πρέπει να είναι ενιαίος και συνεχής για όλα τα μέλη.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 1. Στοιχεία δικαιούχου

 • Αρ. Ταυτότητας Ε.Α.Α.Α.

 • Βαθμός ε.α.

 • Ονοματεπώνυμο

 • Τηλέφωνα (οικίας-κινητά)

Επίσης, είναι υποχρεωτική η αναγραφή από όλους, του αριθμού μητρώου (ΑΜΑ) που είχατε ως εν ενεργεία και της σχολής αποφοίτησης ή άλλου τρόπου εισόδου στην Π.Α..

 1. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να δηλώσει παραθερισμό σε δύο (2) περιόδους, σε ένα (1) μόνο θέρετρο. Το πρόγραμμα Παραθερισμού θα λαμβάνει τις δύο (2) επιθυμίες και θα βγάζει ένα (1) αποτέλεσμα, ανάλογα με τον αριθμό μορίων που συγκεντρώνει.

 1. Για το ΚΕΔΑ ΖΟΥΜΠΕΡΙ θα σημειώνετε το ΟΙΚΗΜΑ ή ΜΟΤΕΛ, ώστε να επιλεγείτε στην αντίστοιχη κατηγορία καταλύματος.

Για τη ΣΚΟΤΙΝΑ θα σημειώνετε αντίστοιχα ΚΕΔΑ ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ δωμάτια.

 1. Ειδικές Κατηγορίες

 • Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ)

 • Μονογονεϊκές Οικογένειες

 • Πολύτεκνες Οικογένειες

Σημείωση:   Σύμφωνα με τον ΚΠΑ Δ-85/ΜΑΡ12, οι δικαιούχοι των ανωτέρω ειδικών κατηγορίων παραθερίζουν κατ’εξαίρεση το ένα έτος, αλλά δε δύναται να παραθερίσουν τα επόμενα δύο (2) έτη.

 1. Οικογενειακή Κατάσταση

 • Έγγαμος/η

 • Άγαμος/η

 • Διαζευγμένος/η

 • Χήρος/α

 1. Αναγραφή προστατευόμενων τέκνων, με ημερομηνία γέννησης μετά την 1-1-1992 (εάν έχει) ή Ατόμων Με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) ανεξαρτήτου ηλικίας, εφόσον αποτελούν προστατευόμενα μέλη του δικαιούχου.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

 1. Σύμφωνα με απόφαση 25/11-7-2016 (θέμα 3ο) Δ.Σ./Ε.Α.Α.Α., λόγω μεγάλου ποσοστού δικαιούχων, οι οποίοι παραθερίζουν κατά μέσο όρο 8-12 χρόνια, για την καλυτέρευση του φαινομένου αυτού, αποφάσισε τους παρακάτω περιορισμούς:

  α.     Οι δικαιούχοι που παραθέρισαν τα προηγούμενα έτη ή θα παραθερίσουν φέτος, κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο στα ΚΕΔΑ/ΖΟΥΜΠΕΡΙ, ΚΕΔΑ/ΣΚΟΤΙΝΑΣ και ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ/ΣΚΟΤΙΝΑΣ, δε δύναται να παραθερίσουν τα επόμενα τέσσερα (4) έτη (κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο). Επομένως, δεν έχουν το δικαίωμα υποβολής αίτησης για τους μήνες αυτούς στα συγκεκριμένα θέρετρα και εάν υποβάλλουν αίτηση στις περιόδους που φαίνονται παρακάτω, αυτόματα ΘΑ ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ χωρίς περαιτέρω ενημέρωση του δικαιούχου.

 β.     Οι δικαιούχοι που παραθέρισαν τα προηγούμενα έτη ή θα παραθερίσουν φέτος, κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο στο ΚΕΔΑ/ΡΟΔΟΥ, δε δύναται να παραθερίσουν τα επόμενα επτά (7) έτη (κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο). Επομένως, δεν έχουν το δικαίωμα υποβολής αίτησης για τους μήνες αυτούς στο συγκεκριμένο θέρετρο, και εάν υποβάλλουν αίτηση στις περιόδους που φαίνονται παρακάτω, αυτόματα ΘΑ ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ χωρίς περαιτέρω ενημέρωση του δικαιούχου.

γ.      Οι δικαιούχοι που παραθέρισαν τα προηγούμενα έτη ή θα παραθερίσουν έστω και μία φορά στο Α/Α ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ σε οποιαδήποτε από τις περιόδους (1-20), δε δύναται να ξαναπαραθερίσουν ποτέ στο συγκεκριμένο θέρετρο, δηλαδή δεν έχουν το δικαίωμα υποβολής αίτησης σε αυτό, και εάν υποβάλλουν αίτηση, αυτόματα ΘΑ ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ χωρίς περαιτέρω ενημέρωση του δικαιούχου.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 2017 (ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΩΝ)

Α/Α

ΚΕΔΑ

ΑΠO

ΕΩΣ ΚΑΙ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (ΕΤΗ)

1

ΡΟΔΟΥ

15η

ΤΑ ΕΤΗ 2010-2016

2

ΣΚΟΤΙΝΑΣ

ΤΑ ΕΤΗ 2013-2016

3

ΕΝΟΙΚ.ΣΚΟΤΙΝΑΣ

ΤΑ ΕΤΗ 2013-2016

4

ΖΟΥΜΠΕΡΙ

11η

ΓΙΑ ΤΟ 2016

5

ΖΟΥΜΠΕΡΙ

10η

ΓΙΑ ΤΟ 2015

6

ΖΟΥΜΠΕΡΙ

ΓΙΑ ΤΟ 2014 & 2013

7

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ

20η

OΛΑ ΤΑ ΕΤΗ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: Οι δικαιούχοι που έχουν παραθερίσει στις ανωτέρω περιόδους (Ιούλιο-Αύγουστο), έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης παραθερισμού στις υπόλοιπες περιόδους.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

 1. Άγαμος/η & Διαζευγμένος/η (Χωρίς την επιμέλεια τέκνων):

α) Φωτοαντίγραφο της ταυτότητός του μέλους.

 1. Έγγαμος/η & Χήρος/α :

α) Φωτοαντίγραφο της ταυτότητός του μέλους

β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τρέχοντος έτους 2017).

 1. Έγγαμος/η με προστατευόμενα τέκνα μετά την 1-1-1992 :

α) Φωτοαντίγραφο της ταυτότητός του μέλους

β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τρέχοντος έτους 2017)

γ) Αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας έτους 2016.

 1. Πολύτεκνος/η με τέσσερα (4) προστατευόμενα τέκνα μετά την 1-1-1992 :

α) Φωτοαντίγραφο της ταυτότητός του μέλους

β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τρέχοντος έτους 2017)

γ) Αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας έτους 2016.

 1. Μονογονεϊκή ή Διαζευγμένος/η με επιμέλεια προστατευόμενων τέκνων μετά 1-1-1992 :                                   

α) Φωτοαντίγραφο της ταυτότητός του μέλους

β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τρέχοντος έτους 2017)

γ) Αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας έτους 2016

δ) Δικαστική απόφαση επιμέλειας τέκνων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τις κατηγορίες των δικαιολογητικών ●3 ●4 ●5, απαιτούνται Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τρέχοντος έτους 2017) ΚΑΙ Αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας έτους 2016, προκειμένου να ελέγχεται, ότι τα τέκνα που μπορεί να είναι γεννημένα μετά την 1-1-1992, είναι όντως προστατευόμενα και αναγράφονται στους κωδικούς του εκκαθαριστικού της εφορίας.

 1. Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ)

  α) Φωτοαντίγραφο της ταυτότητός του μέλους

  β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τρέχοντος έτους 2017)

  γ) Αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας έτους 2016

 δ) Πρόσφατη ιατρική γνωμάτευση των οικείων κατά Κλάδο Υγειονομικών Επιτροπών των Ενόπλων Δυνάμεων ή των οικείων πρωτοβάθμιων Υγειονομικών Επιτροπών ή με γνωμάτευση του Διευθυντή κλινικής νοσηλευτικού ιδρύματος του Ν.Δ. 2592/1953 (ΦΕΚ Α΄254) ή άλλων νοσηλευτικών ιδρυμάτων που αποτελούν Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.

fek_amea

Σημείωση:    Πιστοποιητικά ΑΜΕΑ που δεν περιλαμβάνουν σαφώς και τις δύο επισημάνσεις ΔΕΝ λαμβάνονται υπόψη

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

 1. Λόγω Βαθμού:

Απτχος (και αντίστοιχοι) μόρια 130

Υπτχος (και αντίστοιχοι) μόρια 120

Ταξχος (και αντίστοιχοι) μόρια 110

Σχος (και αντίστοιχοι) μόρια 100

Ασμχος (και αντίστοιχοι) μόρια 90

Επγός (και αντίστοιχοι) μόρια 85

Σγός (και αντίστοιχοι) μόρια 80

Υπσγός (και αντίστοιχοι) μόρια 75

Ανθσγός (και αντίστοιχοι) μόρια 70

Ανθστής (και αντίστοιχοι) μόρια 65

 1. Λόγω Οικογενειακής Κατάστασης:

 • Άγαμος/η & Διαζευγμένος/η (χωρίς επιμέλεια τέκνων) : 0 μόρια

 • Έγγαμος/η & Χήρος/α : 100 μόρια

 • Έγγαμος/η με προστατευόμενα τέκνα μετά την 1-1-1992 :

 • 30 μόρια για το πρώτο παιδί,

 • 40 για το δεύτερο,

 • 50 για το τρίτο,

 • από το τέταρτο και για κάθε επιπλέον παιδί, ανήκει στην ειδική κατηγορία : ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

 1. Λόγω Προηγούμενων Παραθερισμών:

Με την Φ.400/78/254899/Σ.3017/26-8-2013 Απόφαση ΑΝΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β’ 2158/30-8-13), εγκρίθηκαν 4070 μόρια που θα προστίθενται ή θα αφαιρούνται, αναλόγως με το πότε παραθέρισε τελευταία φορά ο δικαιούχος στην υφιστάμενη μοριοδότηση του και έχει ως εξής:

α)    Ο δικαιούχος παραθερισμού αν  έχει να παραθερίσει από :

 • το προηγούμενο έτος (πέρσι) ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ 70 μόρια από την υφιστάμενη μοριοδότηση του.

 • πριν δύο (2) χρόνια ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ 60 μόρια από την υφιστάμενη μοριοδότηση του.

 • πριν τρία (3) χρόνια ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ 50 μόρια στην υφιστάμενη μοριοδότηση του.

 • πριν τέσσερα (4) χρόνια ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ 40 μόρια στην υφιστάμενη μοριοδότηση του.

 • πριν πέντε (5) χρόνια ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ 50 μόρια στην υφιστάμενη μοριοδότηση του.

 • πριν έξι (6) χρόνια ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ 60 μόρια στην υφιστάμενη μοριοδότηση του.

 • πριν επτά (7) χρόνια και άνω ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ 70 μόρια στην υφιστάμενη μοριοδότηση του.

β)   Υφιστάμενη Μοριοδότηση είναι: Τα μόρια ΜΟΝΟ από :

                                [ Βαθμός + Οικογενειακή Κατάσταση ]

γ)    Τα μόρια αυτά θα προστίθενται ή θα αφαιρούνται στην υφιστάμενη (λόγω βαθμού και οικογενειακής κατάστασης) μοριοδότηση των υποψηφίων παραθεριστών αυτόνομα και όχι αθροιστικά, ανάλογα με το πότε παραθέρισε τελευταία φορά έκαστος.

 1. Λόγω Λουτροθεραπείας:

 • Για λόγους υγείας των ιδίων δικαιούχων, με γνωμάτευση: 30 μόρια

Όσοι δηλώνουν ότι έχουν ανάγκη λουτροθεραπείας, θα προσκομίζουν πρωτότυπη γνωμάτευση τρέχοντος έτους, από Στρατιωτικό Νοσοκομείο που θα αναγράφει διακριτά, ότι συνίσταται λουτροθεραπεία για τη βελτίωση της υγείας του και θα φροντίζουν να είναι θεωρημένη από το Διευθυντή ή Υποδιευθυντή του Στρατιωτικού Νοσοκομείου που την εξέδωσε. Γνωματεύσεις με την υπογραφή μόνο του θεράποντος Ιατρού δε θα γίνονται δεκτές.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ

Τακτικοί Παραθεριστές

Μετά την ανάρτηση των τελικών αποτελεσμάτων, καλό θα είναι όσοι έχουν αποφασίσει εάν θα παραθερίσουν ή όχι, να ενημερώσουν το γραφείο παραθερισμού της Ε.Α.Α.Α., για την εύρυθμη ενημέρωση της λίστας και την εύρεση των αναπληρωματικών συναδέλφων. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η ενημέρωση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πρίν από την έναρξη της κάθε περιόδου. Σε περίπτωση που το γραφείο παραθερισμού της Ε.Α.Α.Α. δεν έχει ενημερωθεί εγκαίρως, θα θεωρείται ότι παραθέρισε και θα του αφαιρούνται 70 μόρια από το επόμενο παραθεριστικό έτος.

Το γραφείο παραθερισμού της Ε.Α.Α.Α. δε μπορεί (λόγω φόρτου εργασίας) και δεν πρόκειται να προβεί στη μεμονωμένη διερεύνηση των επιθυμιών παραθερισμού για τους δικαιούχους τακτικούς. Οφείλουν οι αγαπητοί συνάδελφοι να λαμβάνουν υπόψη τους, ότι από τη δική τους απόφαση για παραθερισμό ή όχι και την έγκαιρη ενημέρωση του Γραφείου Παραθερισμού, εξαρτάται πιθανότατα και ο παραθερισμός των οικογενειών των αναπληρωματικών συναδέλφων τους.

Η ενημέρωση του Γραφείου Παραθερισμού της Ε.Α.Α.Α. μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:

 • εγγράφως ή τηλεφωνικώς (2103802241 Εσωτ. 3) στο Γραφείο Παραθερισμού της Ε.Α.Α.Α.

 • με e-mail στο eaaa.paratherismos@gmail.com

 • με Φαξ στο 210-382539

Αναπληρωματικοί Παραθεριστές

Το Γραφείο Παραθερισμού της Ε.Α.Α.Α., θα ειδοποιεί έναν έναν τους αναπληρωματικούς (ξεκινώντας από τον πρώτο της λίστας), αναλόγως από το σύνολο των κενών δωματίων των Τακτικών

 • Υπενθυμίζεται επίσης, ότι οι τακτικοί παραθεριστές για Ρόδο, Σαντορίνη και Τυμπάκι, εφόσον επιθυμούν να ταξιδέψουν με το C-130, απαιτείται να επικοινωνούν με το γραφείο παραθερισμού της Ε.Α.Α.Α. τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες το αργότερο πριν την έναρξη της παραθεριστικής περιόδου που έχουν προγραμματιστεί και να δίνουν τα λεπτομερή στοιχεία τους για τη σύνταξη της κατάστασης επιβατών και την αποστολή της εγκαίρως με FAX προς ΓΕΑ/Β3, 112ΠΜ/Γρ. Φόρτου και ΚΕΔΑ.

Σε περίπτωση που δεν το πράξουν θα εκτιμάται ότι επιθυμούν να ταξιδέψουν με ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ (δικά τους μέσα) και δε θα συμπεριλαμβάνονται στη λίστα επιβατών.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 • Στο ΚΕΔΑ/ΖΟΥΜΠΕΡΙ ο επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων για παραθερισμό είναι από τέσσερα (4) μέχρι έξι (6) άτομα στα οικήματα και μέχρι τέσσερα (4) άτομα στα δωμάτια (motel).

 • Τα ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ δωμάτια ΣΚΟΤΙΝΑΣ είναι τριών (3), τεσσάρων (4) και πέντε (5) ατόμων.

 • Το ΚΕΔΑ/ΡΟΔΟΥ έχει μεγίστη χωρητικότητα τεσσάρων (4) ατόμων ανά δωμάτιο.

 • Το Α/Απ Σαντορίνης έχει διατεθεί ένα δωμάτιο για την Ε.Α.Α.Α. μέγιστης χωρητικότητας τριών (3) ατόμων.

 • Οι Διοικητές των ανωτέρω ΚΕΔΑ έχουν δικαίωμα άρνησης στον παραθερισμό οικογενειών που δε λαμβάνουν υπόψη τους τον περιορισμό στον αριθμό των ατόμων και εμφανίζονται με περισσότερα άτομα. (ΚΠΑ Δ-85/12).

 • Οι επίτιμοι Αρχηγοί ΓΕΕΘΑ, ΓΕΑ, ΑΤΑ προγραμματίζονται για παραθερισμό από το ΓΕΑ/ΕΓΑ σε συνεργασία με το ΓΕΑ/Β3, σύμφωνα με τον ΚΠΑ Δ-85/12 (Άρθρο 9 Παρ. 4).

 • Οι Πρόεδροι της Ε.Α.Α.Α. και του Μ.Τ.Α. παραθερίζουν στο ΚΕΔΑ/Ζ μετά από αίτησή τους, στο οίκημα “Α2” στην περίοδο της προτίμησής τους, η οποία δεν μπορεί να είναι ίδια για αμφοτέρους. Το οίκημα “Α2” τις λοιπές περιόδους θα διατίθεται για παραθερισμό στον εκάστοτε αρχαιότερο.

 • Οι Βετεράνοι Β’ Π.Π. παραθερίζουν άνευ μορίων, ένας ανά περίοδο και κατά αρχαιότητα.

 • Όσον αφορά τα ζώα συντροφιάς, θα συνεχίσει να εφαρμόζεται ο ΚΠΑ Δ-85/ΜΑΡΤΙΟΣ 12 που ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ την είσοδο τους, έως ότου ολοκληρωθεί  η τροποποίηση του. (ΜΕΓΕ/ΔΕΚ 2016)

 • Όσοι δικαιούχοι επιθυμούν να συνοδεύονται από οικιακούς βοηθούς θα πρέπει να γνωρίζουν τα παρακάτω:

α)  Η αίτηση για συμπερίληψη οικιακής βοηθού στην οικογένεια του δικαιούχου πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του ίδιου και φωτοτυπία ταυτότητας της οικιακής βοηθού. Σε περίπτωση αλλοδαπής οικιακής βοηθού ο δικαιούχος πρέπει να έχει μεριμνήσει εγκαίρως για την έκδοση της σχετικής αδείας από τον Α΄ Κλάδο του ΓΕΑ. Η αίτηση υποβάλλεται στο Γραφείο Ενημέρωσης Κοινού – Λεωφόρος Μεσογείων 227-231(Εντός ΚΕΠ) Τ.Κ. 15561, Χολαργός Τηλεφ. επικοινωνίας 210-6598664 και 210-6598379.

β)  Την άδεια του ΓΕΑ θα προσκομίζουν στα ΚΕΔΑ και στο Γραφείο Φόρτου Ελευσίνας αντιστοίχως.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Μετά την ανάρτηση των τελικών αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα (www.eaaa.gr) και στην εφημερίδα (Η.τ.Α.), όσοι δικαιούχοι επιθυμούν μπορούν να υποβάλλουν συμπληρωματικές αιτήσεις παραθερισμού χωρίς μοριοδότηση, αλλά με σειρά προτεραιότητας μετά τους Αναπληρωματικούς.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  Όλα τα ανωτέρω είναι σύμφωνα με:

 • Κανονισμός Παραθερισμού Κ.Π.Α. Δ-85/ΜΑΡ12

 • Αποφάσεις της ΜΕΓΕ/2016

 • Αποφάσεις του Δ.Σ./Ε.Α.Α.Α.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟ ΤETΑΡΤΗ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ –  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ.

Share this: