Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

Share

ΟΣΜΟΣΑ «Ο ΙΚΑΡΟΣ» Ανακοίνωση Μετάθεσης Γενικής Συνέλευσης

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Π.Α. «Ο ΙΚΑΡΟΣ» Συν. Π.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)

Το Δ.Σ. λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη το ενδιαφέρον πολλών οικοπεδούχων για το κοινόχρηστο παραλιακό αγροτεμάχιο της Καρύστου, αποφάσισε ομόφωνα σε έκτακτη συνεδρίαση του ΔΣ της 14/03/23 την μεταφορά της ΤΕΛΙΚΗΣ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης από 02/04/23 στις 14/05/23, προκειμένου να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος για την οργάνωση ταυτόχρονα και της ΓΣ Οικοπεδούχων Καρύστου για την εκλογή διαχειριστή σύμφωνα με τον ισχύοντα ΚΕΛ, ώστε να αποφευχθεί διπλή μετακίνηση των μελών.

Συνεπώς η Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού καθώς και η Γενική Συνέλευση των Οικοπεδούχων Καρύστου θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις 14/05/23 και ώρα 10.00 στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών με το παρακάτω πρόγραμμα και θέματα

Γενική Συνέλευση Συνεταιρισμού

– Παρουσίαση Απολογισμού του ΔΣ ΟΣΜΟΣΑ «Ο ΙΚΑΡΟΣ» Συν. Π.Ε. και της Μ.ΙΚΕ για την χρήση του οικονομικού έτους 2022 –  Ανάγνωση Έκθεσης Ελεγκτικής Επιτροπής και Ορκωτού Λογιστή –  Έγκριση πεπραγμένων και απαλλαγή των μελών Δ.Σ και Ε.Σ. – Παρουσίαση και έγκριση Προϋπολογισμών Εσόδων και Εξόδων Οικον.  Έτους 2023 ΟΣΜΟΣΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ Συν. Π.Ε. και Μ.ΙΚΕ. –  Έγκριση Εγγραφής & Διαγραφής Μελών. – Έγκριση νέων δράσεων – αποφάσεων του ΔΣ για Κάρυστο, Μηλιές και νέα προγράμματα. – Σύντομη Γενική Ενημέρωση για την Ενεργειακή Κοινότητα

Θα ακολουθήσει η Γενική Συνέλευση Οικοπεδούχων με κύριο θέμα:

  • Εκλογή Διαχειριστή για την επομένη τριετία.

Υποψηφιότητες των ενδιαφερομένων να αναλάβουν την διαχείριση του παραλιακού αγροτεμαχίου μπορούν να υποβληθούν μέχρι και την Τετάρτη 10/05/23 και ώρα 14.00 στα γραφεία του Συνεταιρισμού.

Δικαίωμα ψηφοφορίας στην ΓΣ του Συνεταιρισμού έχουν τα μέλη που είναι οικονομικά ενήμερα πριν την έναρξη της Συνεδρίασης. Συνιστούμε προς αποφυγή συνωστισμού, τα μέλη να καταθέσουν εμπρόθεσμα την ετήσια εισφορά – συνδρομή των 30€  για το 2023 στο λογαριασμό του Συνεταιρισμού της Εθνικής Τράπεζας GR6001100400000004048291746.  Η ΓΣ των οικοπεδούχων Καρύστου θα βρεθεί σε απαρτία εφόσον παρευρίσκονται και θα ψηφίσουν 43 τουλάχιστον οικονομικά ενήμεροι οικοπεδούχοι. Δικαίωμα ψήφου έχουν  μόνοι οι οικοπεδούχοι σύμφωνα με το Ε-9 (μία ψήφος ανά οικόπεδο)  Λεπτομέρειες για όλα τα παραπάνω θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Συνεταιρισμού μας www.osmosa.gr  καθώς και στο ενημερωτικό φυλλάδιο που θα κυκλοφορήσει. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνα και στην ηλεκτρονική δ/νση που αναγράφονται στην ιστοσελίδα μας.

Αθήνα 14  Μαρτίου 2023

 

Share this: