Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

Share

Ορισμός Εφορευτικών Επιτροπών

1    Σας γνωρίζουμε ότι το ΔΣ/ΕΑΑΑ στην υπ’ αριθμ  25 /7-10-2021 τακτική του συνεδρίαση παρουσία των παρόντων υποψηφίων και με κλήρωση μεταξύ των προτεινομένων μελών , κατέληξε στον ορισμό των κατωτέρω εφορευτικών Επιτροπών:

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΚΕΦΕ)

Τακτικοί

  1. Απτχος (Ι) ε.α. Σχορτσιανίτης Θεόδωρος ως Πρόεδρος
  2. Απτχος (Ι) ε.α. Ανδριανόπουλος Ιωάννης   ως μέλος
  3. Απτχος (Ι) ε.α. Ιωάννου Λουκάς    ως μέλος

Αναπληρωματικοί

  1. Υπτχος (Ι) ε.α. Βαξεβανάκης Δημήτριος
  2. Ταξχος (Ι) ε.α.  Χρήστου Βασίλειος

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΑΑΑ Πλ. Κάνιγγος Χαλκοκονδύλη 5 (3ος όροφος)

Τακτικοί                                                                                                                       

 1. Σμχος ε.α. Ποταμίτης Ανδρέας  ως Πρόεδρος

2. Σμχος ε.α. Κούτσικος Στέφανος  ως  μέλος

3. Σγος ε.α.   Μπάνος Δημήτριος ως  μέλος                                       

Αναπληρωματικοί                                                                                                             

1. Σμχος ε.α  Στεφανής Ανδρέας

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2ου ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΕΑΑΑ Πλ. Κάνιγγος Χαλκοκονδύλη 5 (7ος όροφος)

Τακτικοί                                                                                                              

1. Ασμχος ε.α Πετρόπουλος  ως Πρόεδρος

2. Σγος Λιάπης Ιωάννης ως μέλος

3. Σγος  ε.α  Γιάνναρης Γεώργιος   ως μέλος

Αναπληρωματικοί                                                                                                

Ασμχος ε.α Μάμαλης Παναγιώτης                                                      

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3ου ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΑΑΑ Πλ. Κάνιγγος Χαλκοκονδύλη 5 (7ος όροφος)

Τακτικοί   

1.Σμχος ε.α Μαυράκης Σταμάτιος  ως  Πρόεδρος

2. Ασμχος ε.α. Βούλγαρης Παναγιώτης    ως μέλος

3. Σγος  ε.α  Ταταρίδης Θεόφιλος   ως μέλος

Αναπληρωματικοί

Σμχος ε.α. Δούρος Χρήστος

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 4ου  ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΛΑΕΔ Ρηγίλλης 1 & Βασιλίσσης Σοφίας (Αίθουσα Αθηνά)

Τακτικοί

1. Σμχος ε.α. Κατσιρέλλος Βασίλειος   ως Πρόεδρος

2. Ασμχος ε.α. Τριπερίνας θεόδωρος  ως μέλος

3. Επγος ε.α.  Χρήστου Αγγελική  ως μέλος

Αναπληρωματικοί                                                                                                    

Ασμχος ε.α.  Μπωρός Θεόδωρος

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 5ου  ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΛΑΕΔ Ρηγίλλης 1 & Βασιλίσσης Σοφίας (Αίθουσα Τερψιχόρη)

Τακτικοί                                                                                                                      

1. Σμχος ε.α. Στάϊκος Ιωάννης  ως πρόεδρος

2. Σγος ε.α. Μπαγουράκης Ευάγγελος  ως  μέλος

3. Σγός ε.α  Καρατάσιου Αγορή ως  μέλος

Αναπληρωματικοί                                                                                                          

Σμχος ε.α. Κωφόπουλος Δημήτριος

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 6ου  ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Πολιτιστικό κέντρο Παπάγου (πρώην ΠΟ.ΚΕ.ΠΑ) Ελ. Βενιζέλου  1, πλησίον ΜΕΤΡΟ στάση Εθνική Άμυνα

Τακτικοί                                                                                                                      

1. Σμχος ε.α. Καντούρος Γεώργιος    ως  Πρόεδρος

2. Σγος ε.α. Παναγιώτου Δημήτριος  ως  μέλος

3. Ανθσγος ε.α Τσόβας  ευάγγελος  ως  μέλος

Αναπληρωματικοί

Επγός ε.α  Σαββίδη  Σοφία

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 7ου  ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Πολιτιστικό κέντρο Παπάγου (πρώην ΠΟ.ΚΕ.ΠΑ) Ελ. Βενιζέλου  1, πλησίον ΜΕΤΡΟ στάση Εθνική Άμυνα

Τακτικοί                                                                                                                       

 1. Σμχος ε.α.  Μαριόλης Γεώργιος  ως  Πρόεδρος

2. Σμχος ε.α.  Λέζος  Γεώργιος  ως  Μέλος

3. Σγος ε.α    Τσούμπος Μιχαήλ ως μέλος

Αναπληρωματικοί                                                                                                                                                                                            

Σγος ε,α, Κονάνος Νικόλαος

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 8ου ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ  ΑΧΑΙΑΣ

Τακτικοί                                                                                                                             

1. Σμχος  ε.α. Σειραδάς  Νικόλαος   ως  Πρόεδρος

2. Σμχος  ε.α. Μουστρης  Γεώργιος  ως  μέλος

3. Σμχος  ε.α. Ρετσινιάς Ιωάννης   ως  μέλος

Αναπληρωματικοί  

1. Ασμχος ε.α. Νικολόπουλος Γεώργιος

2. Ασμχος ε.α Ψαρράς Βασίλειος

3. Σγος ε.α. Λεμιώτης Γεώργιος

4. Σμχος ε.α. Πηλίσης Αλέξιος

5. Ασμχος ε.α. Ράλλης Βλάσσιος

6. Σγος ε.α. Σίνης Απόστολος

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 9ου ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ  ΗΛΕΙΑΣ

Τακτικοί                                                                                                               

1. Υπτχος ε.α. Μακρής Αθανάσιος   ως Πρόεδρος

2. Υπτχος ε.α. Μπίκος  Κωνσταντίνος ως  μέλος

3. Ασμχος ε.α. Κουράκος Βασίλειος ως  μέλος

Αναπληρωτικοί                                                                                                              

1.Σμχος  ε.α.    Λόλας Δημήτριος

2.Σμχος ε.α.     Ευαγγέλου Νικόλαος

3.Σγος   ε.α.     Δρουβιώτης Κωνσταντίνος

4.Σγος    ε.α.    Μπερούκας  Γεώργιος

5.Σγος   ε.α.     Ρηγόπουλος Νικόλαος

6.Σμχος  ε.α.    Παρασκευόπουλος  Χρίστος

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 10ου ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Τακτικοί

1. Ασμχός ε.α. Αγγελάκης Ιωάννης   ως Πρόεδρος

2. Ασμχός ε.α. Λυρώνης Ιωάννης   ως μέλος

3.Υπσγός  ε.α. Ζαχαριουδάκης Κλέαρχος  ως μέλος                             

Αναπληρωματικοί

1.Ασμχός ε.α.   Πεδιαδίτης Εμμανουήλ

2.Ασμχός ε.α.   Τσουβάρας Κωνσταντίνος

3.Σγός ε.α.    Κεκερίδης Ηλίας

4.Σγός ε.α.   Πατεράκης Ζαχαρίας

5.Ανθσγός ε.α.  Πλευράκη Ευαγγελία

6.Ανθσγός ε.α.  Παγωμένου Αναστασία

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 11ου ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τακτικοί                                                                                                                    

1. Ασμχος ε.α.  Σαπουρίδης Αριστείδης    ως πρόεδρος

2. Σγος ε.α.   Χριστοδούλου  Ιωάννης   ως μέλος                                                          

3. Σγος ε.α.    Νικολαΐδου Μαρία   ως μέλος

Αναπληρωματικοί                                                                                                   

 1.Σμχος ε.α.    Βεζυρόπουλος Απόστολος.

2.Ασμχος ε.α. Τσιτσής  Ιωάννης

3.Ασμχος ε.α.  Παπαχατζής Παναγιώτης

4.Ασμχος ε.α.  Μπάλας  Κωνσταντίνος

5.Ασμχος ε.α.  Πιπεράς γεώργιος

6.Επγος ε.α.    Πασχαλίδης  Δημήτριος

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 12ου ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ  ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Τακτικοί                                                                                                                    

1. Ασμχος ε.α.  Παπαδόπουλος  Δημήτριος   ως πρόεδρος

2. Επγός ε.α.   Κατσαμπέρης Κωνσταντίνος   ως μέλος

3.Ανθσγος ε.α.  Μακρή  Βαγιανή   ως μέλος

Αναπληρωματικοί                                                                                               

1.Ασμχος ε.α. Αραμπατζλόγλου Γεώργιος

2.Ασμχος ε.α. Φουρναζίδης  Φώτιος

3.Σγος ε.α.     Τερζίδης Κωνσταντίνος

4.Ασμχος ε.α. Αθανασούλας  Ιωάννης.

5.Επγος ε.α.   Τεπελής  Χρήστος

  ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 13ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΙΑ ΔΣ/ΕΑΑΑ

Τακτικοί

1.Σμχος   ε.α. Τσιτσώνης Κων/νος          ως πρόεδρος

2.Ασμχος ε.α. Ευάγγελλος Ζήσης           ως μέλος

3.Σγος   ε.α.   Κοντοστάθης Νικόλαος     ως μέλος

14ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (σφυγμομέτρηση)

Τακτικοί

1.Σμχος ε.α     Σταμάτης  Δημήτριος  ως πρόεδρος

2.Ασμχος ε.α  Μιλτιάδης Αραμπατζής  ως μέλος

3.Επγος ε.α    Ντιγκπασάνης Αθανάσιος  ως μέλος

Αναπληρωματικοί

1. Σμχος ε.α Φούντας  Γεώργιος

2. Ασμχος ε.α Γώγουλας Γεώργιος

3. Σγος ε.α Τζήκας Παύλος

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ  ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 15ου ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΙΑ ΔΣ/ΕΑΑΑ

Τακτικοί

1. Σμχος ε.α Δανιηλίδης Αντώνιος  ως πρόεδρος

2. Σμχος ε.α Αναστασιάδης Δημήτριος  ως μέλος

3. Ασμχος ε.α Πέννας Παναγιώτης  ως μέλος

20ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (σφυγμομέτρηση)

Τακτικοί

1.Ασμχος ε.α. Ανδρεάκος Γεώργιος  ως Πρόεδρος

2.Ορφ. Μέλος  Κρικέλα φωτεινή ως  μέλος

3.Ορφ. Μέλος  Καλιτσάντση  Ασπασία ως μέλος

Αναπληρωματικοί

1.Σμχος ε.α     Πολίτης Γεώργιος

2.Ορφ. Μέλος Τσίκα Μαργαρίτα

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 16ου ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Τακτικοί                                                                                                                    

1. Σμχος ε.α. Τριανταφυλλίδης Σπυρίδων     ως πρόεδρος

2. Σμχος ε.α. Τζάννες Βασίλειος                    ως μέλος

3. Σγος  ε.α.   Σκιγκόπουλος Ανδρέας            ως μέλος

Αναπληρωματικοί

1. Ασμχος ε.α. Ψυχράμης Κωνσταντίνος

2. Ασμχος ε.α. Παπαδόγιαννης Ιωάννης

3. Σγος ε.α.     Σταυρόπουλος Ιωάννης

4. Σμχος ε.α.   Πανταζίδης Ευστράτιος

5. Σμχος ε.α.   Μελάς Ιωάννης

6. Σγός Στόϊκος Κωνσταντίνος

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 17ου ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Τακτικοί  

1. Σμχος ε.α.    Οικονόμου Αλέξανδρος ως πρόεδρος

2. Σμχος ε.α.    Ντούσκας Δημήτριος  ως μέλος

3. Σγος ε.α.      Πολυμιάδης Μιχαήλ  ως μέλος

Αναπληρωματικοί                                                                                                 

1. Ασμχος ε.α.   Παπαευαγγέλου Ιωάννης

2. Σγος ε.α.  Καραουλάνης  Κωνσταντίνος

3. Ανθσγος ε.α.  Σπύρου Δάφνη

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 18ου ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Τακτικοί                                                                                                                   

1. Ταξχος ε.α.  Μητράκης  Ιωάννης ως πρόεδρος

2. Σμχος  ε.α.   Αποστόλου  Ευάγγελος  ως μέλος

3. Ορφ.Μέλος  Καρλατήρα Αρκαδία   ως μέλος

Αναπληρωματικοί                                                                                              

Ταξχος ε.α.   Βουζαλής  Θεόδωρος

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 19ου ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                             

Τακτικοί                                                                                                                   

1. Σμχος ε.α.  Γιαμάς  Ιωάννης  ως πρόεδρος

2. Σγος  ε.α.   Παυλίδης Γεώργιος  ως μέλος

3. Σγος  ε.α.   Σκαλίδης Ζαχαρίας   ως μέλος

Αναπληρωματικοί

1. Σγος  ε.α.   Πατεράκης Γεώργιος

2. Επγος ε.α.  Πάλλας Δημήτριος

3. Σγος  ε.α.   Τσαπάκης Νεκτάριος

4. Σγος  ε.α.    Ζαφειρίδης Νικόλαος

5. Ασμχος ε.α. Τριπολιτάκης  Παντελής

6. Επγος ε.α.   Μιχελάκης  Γεώργιος

Share this: