Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

Share

Ορισμός δικάσιμου της προσφάτως υποβληθείσας στο “ΣτΕ” Αίτησης των Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών Ακύρωσης ΚΥΑ και παρέμβαση του e-ΕΦΚΑ επ’ αυτής

Ορίσθηκε η δικάσιμος της Αίτησης των Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών που υποβλήθηκε την 7/12/2020 στο ΣτΕ, με σκοπό την Ακύρωση της ΚΥΑ με τίτλο “Επιστροφή ποσών μειώσεων συντάξεων δημοσίου τομέα”, για την Παρασκευή 15/1/2021 και ώρα (09:30).

Παράλληλα, την 30/12/2020, ο e-ΕΦΚΑ υπέβαλε στο ΣτΕ Παρέμβαση περί διατηρήσεως της ισχύος της ΚΥΑ” και απόρριψης της Αίτησης Ακύρωσης των Ενώσεων, για τους λόγους που επικαλείται σε αυτή.

Εκ της ΕΑΑΑ

Share this: