Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

Share

Να υλοποιηθεί η απόφαση της Ολομέλειας του ΣΤΕ ζητεί η ΕΑΑΑ

ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ
ΠΡΟΣ:Υπουργό Οικονομικών ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
κ. Γκ. Χαρδούβελη Πρόεδρος
Αναπληρωτή Υπουργό www.eaaα.gr, kosiatridis@yahoo.gr
Οικονομικών Χαλκοκονδύλη 5 Τ.Κ.10677 Αθήνα
κ. Χρ. Σταϊκούρα Τηλ.2103802241-FAX:2103825393
ΚΟΙΝ: ΥΕΘΑ κ. Δ. Αβραμόπουλο (χ.σ.) Αριθμ.Πρωτ:714
ΑΝΥΕΘΑ κ. Φ. Γενηματά Αθήνα 24-6-2014
ΥΦΕΘΑ κ. Ι. Λαμπρόπουλο (χ.σ.) Συν. : φ/α του σχετικού
ΓΕΑ/ΕΓΑ, Δντη ΓΕΑ/Δ6 (χ.σ.)
Ε.Α.Α.Σ., Ε.Α.Α.Ν., (χ.σ.)
Ε.Α.Α.Α./Πρόεδρος–Αντιπρόεδρος,
Ε.Α.Α.Α./Δ.Σύμβουλος
Ε.Α.Α.Α./Λογιστηριο- οικονομικό

ΘΕΜΑ: Απόφαση 2192/2014 της Ολομέλειας του ΣτΕ

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

1. Η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας (Ε.Α.Α.Α.), μαζί με τις άλλες δύο Ενώσεις (Ε.Α.Α.Σ.–Ε.Α.Α.Ν), είχε καταθέσει αίτηση ακύρωσης κατά των οικείων υπουργικών αποφάσεων εκτελεστικών του Ν. 4093/2012, με τις οποίες υπήρξε άδικη και δραματική μείωση των αποδοχών των αποστράτων μελών της.

2. Κατά την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης στην Ολομέλεια του ΣτΕ, η Ε.Α.Α.Α. παραστάθηκε κανονικά με τους δικηγόρους της.

3. Το ΣτΕ εξέδωσε την υπ’ αριθ. 2192/2014 απόφαση της Ολομελείας του, που αφορά στις Ενώσεις Αποστράτων, φ/α της οποίας και σας υποβάλλουμε συνημμένα, σύμφωνα με την οποία πρέπει να επανέλθουν οι συντάξεις των αποστράτων στο ύψος που ήταν πριν από την 1-8-2012.

4. Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την άμεση εκδήλωση των απαιτουμένων ενεργειών σας, σύμφωνα με την παράγρ.1 του Ν. 3068/14-11-2002 (ΦΕΚ Α΄274/2002), για υλοποίηση της αποφάσεως της Ολομελείας του ΣΤΕ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Αντιπτέραρχος (ι) ε.α. Κων. Ιατρίδης
Επίτιμος Διοικητής ΔΑΥ

Share this: