Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

Share

Με διαταγή ΓΕΕΘΑ αναστολή λειτουργίας ΝΠΔΔ

Γνωρίζεται ότι η ΕΑΑΑ, την 2/4/2020 έγινε αποδέκτης έγγραφης διαταγής του ΓΕΕΘΑ/Β1 με θέμα “Προσωπικό – Διοικητικά(Μέτρα Προστασίας Κατά της Μετάδοσης του COVID-19)”, σύμφωνα με την οποία,  στα πλαίσια “… προστασίας από την μετάδοση του κορονοιού (COVID-19) και στην μείωση της διασποράς της νόσου όσο το δυνατόν περισσότερο, καθορίζονται επιπροσθέτως μέτρα που αφορούν υπηρεσίες ΝΠΔΔ ως εξής:

α.      ΕΑΑΣ – ΕΑΑΝ – ΕΑΑΑ – ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗ-ΜΑΤΑ ΤΟΥΣ -ΛΑΕΔ-ΑΟΟΑ-ΑΠΟΕΑ-ΤΑΑΘΠ-ΟΣΜΑΕΣ- ΕΘΑ-ΤΠΝ:

         –   Αναστολή λειτουργίας από Δευτέρα 30 Μαρτίου 2020 έως και 20 Απριλίου 2020.

         –   Λειτουργία κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα με φυλακές ασφαλείας μόνο για ΝΠΔΔ που έχουν ευθύνη φύλαξης κτιρίων τους.

β.      ΜΤΣ – ΜΤΝ – ΜΤΑ – ΤΕΘΑ – ΤΑΜΠΥ – ΕΛΟΑΣ- ΕΛΟΑΝ -ΕΛΟΑΑ

         –   Λειτουργία σε ποσοστό 30% του προσωπικού τους, αναλόγως λειτουργικών αναγκών, από Δευτέρα   30 Μαρτίου 2020 έως και 20 Απριλίου 2020.”

Κατόπιν των ανωτέρω, η ΕΑΑΑ θα δέχεται ΜΟΝΟ τις ηλεκτρονικά υποβαλλόμενες Αιτήσεις Παραθερισμού μέσω της ειδικής εφαρμογής, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας (24/4/2020).

Υπενθυμίζουμε ότι, η επικοινωνία με τη Διοίκηση θα συνεχίσει να πραγματοποιείται μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για εξαιρετικά επείγοντα θέματα, παρακαλούμε να καλείται στα τηλέφωνα:

Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΕΑΑΑ, Υπτχο ε.α. Παύλο Χρήστου – 6983498156
Δντα Σύμβουλο ΕΑΑΑ, Ασμχο ε.α. Ιωάννη Κρανιά – 6983525426

Πρόεδρο Τ.Σ. Παραρτήματος Αχαϊας, Ασμχο ε.α. Βασίλειο Χρόνη – 6983520568
Πρόεδρο Τ.Σ. Παραρτήματος Ηλείας, Υπτχο ε.α. Σωτήριο Γαραντζιώτη – 6976488757
Πρόεδρο Τ.Σ. Παραρτήματος Ηρακλείου, Σμχο ε.α. Εμμανουήλ Φρουδάκη – 6983510641
Πρόεδρο Τ.Σ. Παραρτήματος Θεσσαλονίκης, Ασμχο ε.α Αθανάσιο Δανιηλίδη – 6983501543
Πρόεδρο Τ.Σ. Παραρτήματος Κομοτηνής, Σμχο ε.α. Παναγιώτη Θεοχάρη – 6983520679
Πρόεδρο Τ.Σ. Παραρτήματος Λάρισας, Ασμχο ε.α. Αθανάσιο Μαργαρίτη – 6983514135
Πρόεδρο Τ.Σ. Παραρτήματος Μαγνησίας, Ασμχο ε.α. Νικόλαο Τσεκούρα – 6983506618
Πρόεδρο Τ.Σ. Παραρτήματος Μεσσηνίας, Σμχο ε.α. Ιωάννη Σαμπαζιώτη – 6983513514
Πρόεδρο Τ.Σ. Παραρτήματος Πρέβεζας, Σμχο ε.α. Αθανάσιο Κεραμιδόγλου – 6983505897
Πρόεδρο Τ.Σ. Παραρτήματος Χαλκίδας, Ταξχο ε.α. Ιωάννη Μητράκη – 6983506091
Πρόεδρο Τ.Σ. Παραρτήματος Χανίων, Απτχο ε.α. Αντώνιο Καμπιανάκη – 6983516250

Εκ της ΕΑΑΑ

διαβάστε εδώ τη σχετική διαταγή ΓΕΕΘΑ

Share this: