Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

Share

Κράτηση 0,20 € απο τις Συντάξεις υπέρ Σωματείων

SYNTONISTIKO

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Ν. Π. Δ. Δ.

Γραφεία: Ι. Παπαρρηγοπούλου & Π.Π. Γερμανού

Πλατεία Κλαυθμώνος – 105 61 Αθήνα

Τηλ.: 210 33 10 430 –210  33 10 431 – FAX: 210 33 10 429

 

Αριθ.Πρωτ.  164                                                            Ημερομηνία  19 Ιουνίου 2017 

 

ΠΡΟΣ  : Υφυπουργό Εργασίας , Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής

              Αλληλεγγύης κ. Αν. Πετρόπουλο

ΚΟΙΝ   : Ε.Α.Α.Σ.-Ε.Α.Α.Ν.-Ε.Α.Α.Α.

ΘΕΜΑ : Κράτηση 0,20 Ε από τις συντάξεις

ΣΧΕΤ : α.-Άρθρο 102 του Ν.4387/16

            β.-Έγγραφο Ε.Α.Α.Σ.

            γ.-Έγγραφο Ε.Α.Α.Ν. αριθ.πρωτ. 155 από13-06-2017

            δ.-Έγγραφο Ε.Α.Α.Α. αριθ.πρωτ.397 από 14-06-2017

            ε.-Ν.Δ. 1171/72

 

1.-Το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών,  που εκπροσωπεί 66.500 Αποστράτους και ορφανικές οικογένειες , συμφωνεί με τα σχετικά (β) , (γ) και (δ) , τα οποία σας επισυνάπτουμε σε αντίγραφο , για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτά.

2.-Στο Λογαριασμό Κοινωνικής Πολιτικής του άρθρου 102 του Ν.4387/16 , που θα ασχοληθεί με την κατανομή των εσόδων από τις κρατήσεις , επιθυμούμε να συμμετάσχουμε με εκπρόσωπο ένα εκ των Αντιστρατήγου ε.α. Βασιλείου Ροζή , Προέδρου της Ε.Α.Α.Σ. και  Αντισμηνάρχου (Ρ) Π.Α. ε.α.  Ιωάννη Κρανιά , Διευθύνοντα Συμβούλου της Ε.Α.Α.Α. , με αμοιβαία αναπλήρωση.

Αντιστράτηγος Β.Ροζής ε.α.                              Πρόεδρος ΕΑΑΣ

Υποστράτηγος Ι.Δεβούρος ε.α.              Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ

Αντιναύαρχος Σπ.Περβαινάς Π.Ν. ε.α.        Πρόεδρος ΕΑΑΝ και Συντονιστικού

Αντιπλοίαρχος (Ε) Γρ.ΓεωργακόπουλοςΠ.Ν.ε.α. Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ

Αντιπτέραρχος (Ι) Σ.Καββούρης Π.Α. ε.α.                 Πρόεδρος ΕΑΑΑ

Αντισμήναρχος (Ρ) Ι.Κρανιάς Π.Α.ε.α.                  Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ

                                        

                                                Για την ακρίβεια

                        Ο  Πρόεδρος του Συντονιστικού Συμβουλίου

                             Αντιναύαρχος Σπ.Περβαινάς Π.Ν.ε.α.      

Share this: