Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

Share

Καταβολή Μερισμάτων και Επαναχορήγηση Δανείων

Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι, από τον Ιανουάριο 2014 η προπληρωμή των μερισμάτων στους μερισματούχους του Ταμείου μας θα καταβάλλεται υποχρεωτικά βάσει του Ν. 4093/12 σε  μηνιαία βάση (αντί τριμηνιαίας έως 31/12/13),αρχάς εκάστου μηνός ,πλήν του Ιανουαρίου που θα καταβληθεί στις 10 του μηνός.

Επίσης με την υπ’ αριθμ’ 32/20-11-13 ΑΔΣ /ΜΤΑ εγκρίθηκε  κατ’αρχάς η επαναχορήγηση των δανείων στούς μερισματούχους. Οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης δανείου  θα εξετασθούν εντός Ιανουαρίου 2014 λόγω της ανωτέρω υποχρεωτικής καταβολής του μερίσματος σε μηνιαία βάση από 1-1-2014.Εκτιμάται ότι το Ταμείο θα είναι σε θέση να λαμβάνει αιτήσεις δανείων μερισματούχων αρχές Φεβρουαρίου 2014.

Share this: