ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Ε.Α.Α.Α

N.Δ.1171/1972 - Περί Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων

Ν.610/1977 - Περί τροποποιήσεως του Ν.Δ.1171/1972

Π.Δ.163/1980 - Περί κυρώσεως Κανονισμού Οργανώσεως και Λειτουργίας της Ε.Α.Α.Α.

Φ.900/ΑΔ.712/73 - Ρύθμιση ειδικοτέρων θεμάτων που αφορούν στην εκλογή Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Α.

Φ.454/ΑΔ.452352 - Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην εκλογή του Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Α.

Φ.454/ΑΔ.451618 - Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.454/ΑΔ.452352

N.1911-1990, fek. A'-166,11.12.1990

 

 

Close
Close

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

Close

Close