Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

Share

ΘΕΜΑ: Αναβολή Τακτικής Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου μας και τρόπος εκμετάλλευσης του κοινοχρήστου παραλιακού κτήματος.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΩΝ

ΤΟΥ Ο.Σ.Μ.Ο.Σ.Α. Ο «ΙΚΑΡΟΣ»,

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΕΤΟΥ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ.

Ν.Π.Ι.Δ. ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ.

ΑΦΜ: 997422011, Δ.Ο.Υ.: Α’ ΑΘΗΝΩΝ

Χαλκοκονδύλη 5 (7ος όροφος), 106 77 ΑΘΗΝΑ.

Τηλ.: 210 3802241 – Fax: 210 3825393

Email επικοινωνίας: george.kargas@gmail.com

 

                                                                                Αθήνα, 7η Απριλίου 2021

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΩΝ Νο 01 / 2021 (Final)

ΘΕΜΑ:   Αναβολή Τακτικής Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου μας και τρόπος εκμετάλλευσης του κοινοχρήστου παραλιακού κτήματος.

 

Αγαπητές / Αγαπητοί Συνοικοπεδούχοι του Αετού Καρυστίας,

 

Σύμφωνα με το ισχύον Καταστατικό του Συλλόγου μας (άρθρο 14), η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας συγκαλείται από το Δ.Σ. του Συλλόγου σε Τακτική Συνεδρίαση μια φορά κάθε έτος σε ημερομηνία που ορίζεται από το Δ.Σ.

Δεδομένου ότι από τις αρχές του τρέχοντος έτους, εντός του οποίου θα έπρεπε να συγκαλέσουμε την Γενική Συνέλευση για το έτος 2020, ισχύουν περιοριστικά μέτρα μετακινήσεων και συναθροίσεων κοινωνικών επαφών μεγάλου αριθμού πολιτών, λόγω της πανδημίας του Covid-19, καθώς επίσης επειδή διαφαίνεται ότι τα μέτρα αυτά θα ισχύουν για αρκετό διάστημα ακόμη με διάφορα μέτρα έντασης, τα οποία δεν επιτρέπουν τον έγκαιρο προγραμματισμό της Γ.Σ. για το έτος 2020, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας αποφάσισε κατ’ ερμηνεία του Άρθρου 14 του Καταστατικού μας και λόγω των ειδικών κρατικών περιοριστικών μέτρων για τον έλεγχο της πανδημίας από τον Covid-19, να αναβάλει την πραγματοποίηση της Τακτικής ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου μας για το έτος 2020 και να την πραγματοποιήσει μαζί με αυτήν του 2021, οπότε θα διεξαχθεί μαζί με τις εκλογές για ανάδειξη νέων Μελών για τα Όργανα Διοίκησης του Συλλόγου μας.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας ενέκρινε την παράταση του οικονομικού έτους 2020 για τον Σύλλογό μας (1-1-2020 έως και 31-12-2020) και πραγματοποίηση του Απολογισμού του έτους 2020 μαζί με αυτόν του 2021, (τον Φεβρουάριο ή Μάρτιο του 2022) και συμφώνησε η ενέργεια αυτή αυτή να τεθεί υπό την έγκριση των ενεργών – ενήμερων Μελών – Οικοπεδούχων μας, των οποίων διαθέτουμε την ηλεκτρονική διεύθυνση (emails, περίπου 235 οικοπεδούχους. Ενημερωτικά, ας σημειωθεί ότι για το έτος 2020 έχουν καταβάλει την ετήσια συνδρομή προς τον Σύλλογό μας 140 Οικοπεδούχοι, οι οποίοι έχουν δικαίωμα ψήφου, μαζί βεβαίως με όσους θα κατέβαλαν την συνδρομή τους κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του οικονομικού έτους 2020.

 

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΩΝ ΑΕΤΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 ΜΑΖΙ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 (ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ 2022), ΟΠΟΤΕ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΛΗΞΕΙ ΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΛΟΓΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID – 19.

ΣΥΜΦΩΝΩ: . . . . . . . . . . . . .

ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΩ: . . . . . . . . .

ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΛΟΓΟΥΣ – ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

Email, Τηλέφωνο: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

Αρ. Οικοδ. Τετραγ. / Αρ. Οικοπέδου:  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Παρακαλούνται οι κ.κ. Οικοπεδούχοι – ενήμερα Μέλη του Συλλόγου μας να αντιγράψουν και να συμπληρώσουν την παρούσα Δήλωση και να την αποστείλουν / επιστρέψουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συλλόγου: george.kargas@gmail.com

 

 

  1. Κατά το παρελθόν έτος 2020 έλαβαν μέρος σημαντικά γεγονότα, για τα περισσότερα των οποίων ο Σύλλογός μας έχει ήδη ενημερώσει τα Μέλη του, όπως:

Α. Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας για το έτος 2019, που πραγματοποιήθηκε την 26η Ιανουαρίου 2020, στο Πνευματικό Κέντρο της ΕΑΑΑ.

Β. Το Ψήφισμα της Γ.Σ. του Συλλόγου μας της 26-1-2020, που επιδόθηκε νόμιμα στον ΟΣΜΟΣΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ ΣΥΝ. Π.Ε. την 10-3-2020 και απαιτούσε από τον ΟΣΜΟΣΑ «…Nα σεβασθεί το δικαίωμα ιδιοκτησίας που από κοινού διαθέτουμε στο παραλιακό κτήμα 11 στρεμμάτων στην περιοχή «Μπούρος» κατά την διαδικασία αξιοποίησης του, χωρίς καμία οικονομική μας επιβάρυνση, . . . »

Γ. Το από 24-2-2020 Ενημερωτικό Σημείωμα Νο 3/2020 του Συλλόγου μας, που σας αποστείλαμε με email καθώς επίσης δημοσιεύθηκε στην ΗτΑ Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2020, με αριθμό: 568 (στη σελίδα 16), με το οποίο επεξηγούνται οι πιθανές δυσμενείς επιπτώσεις (οικονομικές και ιδιοκτησιακές) για τους Οικοπεδούχους, εάν αποδέχονταν τις προτάσεις του (κερδοσκοπικού Συνεταιρισμού) ΟΣΜΟΣΑ για την αξιοποίηση του κοινόχρηστου παραλιακού κτήματος στον Μπούρο.

Δ. Η Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού ΟΣΜΟΣΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ ΣΥΝ. Π.Ε., που πραγματοποιήθηκε την 28-6-2020 στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών και στην οποία παρευρέθηκαν 49 Μέλη, εκ των οποίων τα 47 ήταν Οικοπεδούχοι του προγράμματος Αετού Καρύστου, εκ των οποίων τα τέσσερα ήταν Μέλη του ΔΣ του Συλλόγου μας. Ένα μήνα μετά ο ΟΣΜΟΣΑ κυκλοφόρησε συνοπτική ενημέρωση επί των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης (την οποία ανάρτησε και στην ιστοσελίδα του), στην οποία μεταξύ αρκετών άλλων πληροφοριών αναφέρει ότι ΕΓΚΡΊΘΗΚΕ ΠΑΜΨΗΦΕΊ  «το σχέδιο του αναρτηθέντος στην ιστοσελίδα Κ.Ε.Λ. (Κανονισμός Αξιοποίησης & Εκμετάλλευσης Αγροτεμαχίου Συνιδιοκτησίας Οικοπεδούχων Οικισμού Αετού Καρύστου Ν. Ευβοίας). Ο ισχυρισμός αυτός είναι επιεικώς λανθασμένος, για τους ακόλουθους λόγους:

1). Υπήρχαν σοβαρές επιφυλάξεις από μέρους του Συλλόγου μας σε ότι αφορά την απαιτούμενη ελάχιστη συναίνεση των οικοπεδούχων που πρότεινε κατά την τρίτη επαναληπτική ψηφοφορία να απαιτούνται 43 ψήφοι για την έγκριση του ΚΕΛ εν αντιθέσει προς τους 7 ψήφους που πρότεινε ο ΟΣΜΟΣΑ ώστε να μην είναι δυνατόν να ρυμουλκηθεί μια απόφαση μόνον με τις ψήφους του ΔΣ του ΟΣΜΟΣΑ. Υπενθυμίζεται δε ότι η πρόταση αυτή υπερψηφίστηκε και είναι ήδη καταχωρημένη στην Ιστοσελίδα του ΟΣΜΟΣΑ.

2). Αυτό σημαίνει ότι το θέμα του ΚΕΛ πρέπει να τεθεί σε ψηφοφορία όπου κατά την πρώτη φορά η απαιτούμενη απαρτία είναι 426 ψήφοι {(50%*850)+1}, την δεύτερη φορά 170 ψήφοι (20%*850) και την τρίτη επαναληπτική 43 ψήφοι {(5%*850+1)} δηλαδή ένα ικανός αριθμός οικοπεδούχων ανάλογος με αυτόν που συνήθως παρευρίσκονται στην Γ.Σ των Οικοπεδούχων (72) και την Γ.Σ του ΟΣΜΟΣΑ (47).

3). Λόγω της πανδημίας καμία από τις ανωτέρω ψηφοφορίες δεν κατέστη δυνατή και έτσι ο ΟΣΜΟΣΑ προκειμένου να επιταχύνει την διαδικασία έγκρισης του ΚΕΛ για τους δικούς του λόγους, ζητεί από τους οικοπεδούχους την συμπλήρωση της υπεύθυνης δήλωσης με την οποία θα του αναθέσουν την εκμετάλλευση του παραλιακού κτήματος.

4). Αναλυτική ενημέρωση / καταγγελία για τα παραπάνω θέματα έκανε ο Σύλλογός μας με email – Ενημέρωση Οικοπεδούχων Αετού Καρύστου της 29-7-2020, στο οποίο είχαμε επισυνάψει και όλα τα υποστηρίζοντα έγγραφα.

5). Στο πρόγραμμα της ίδιας Γ.Σ. του ΟΣΜΟΣΑ αναφέρονταν παρατύπως ότι «θα επακολουθήσει Γ.Σ. για τους οικοπεδούχους Καρύστου με αποκλειστικό σκοπό την ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟ έγκρισης του κανονισμού εκμετάλλευσης του παραλιακού αγροτεμαχίου». Και λέμε παρατύπως διότι δεν είναι δυνατόν κατά την διάρκεια μιάς ΓΣ (του ΟΣΜΟΣΑ εν προκειμένω) να υπάρχει στην Η.Δ. θέμα εγκρίσεων ΚΕΛ του παραλιακού κτήματος για τους οικοπεδούχους της Καρύστου γιατί τούτο αποτελεί αποκλειστικό δικαίωμα του «Συλλόγου μας των Οικοπεδούχων περιοχής Αετού Καρύστου» εκτός και αν το θέμα τεθεί σε ψηφοφορία όπως προαναφέρθηκε όπου έχουμε την δυνατότητα να μπλοκάρουμε κάθε απόφαση που δεν είναι συμβατή με τα συμφέροντά μας χρησιμοποιώντας τό όπλο των 43 ψήφων (όπως αναφέρθηκε ανωτέρω στην παράγραφο 1.Δ.1).

6.)  Τέλος επειδή είναι αντίθετη προς την εκφρασθείσα επιθυμία και εντολή των Οικοπεδούχων του Αετού Καρύστου, πρώτα με το προαναφερθέν ψήφισμά τους κατά την πρόσφατη ΓΣ των Οικοπεδούχων Καρύστου της 26-1-2020 και κατόπιν με τις πλέον των 100 ενυπόγραφες Υπεύθυνες Δηλώσεις αντίστοιχων Οικοπεδούχων του Αετού Καρύστου, στις οποίες δηλώνουν ότι: Ο διαχειριστής αξιοποίησης και εκμετάλλευσης του κοινοχρήστου κτήματος ορίζεται από τους Οικοπεδούχους που αποτελούν την πλειοψηφία των κοινωνών του δικαιώματος και ότι ως διαχειριστή ορίζουν τον Σύλλογο Οικοπεδούχων Αετού Καρύστου, με τις ακόλουθες προϋποθέσεις: (α) Να μην επιβαρυνθούν οικονομικά, (β) Να έχουν εσαεί δικαίωμα χρήσης του χώρου και των εγκαταστάσεών του και (γ) Να μην υποθηκευθεί σε καμία περίπτωση η κοινόχρηστη περιουσία.

 

  1. Πληροφορηθήκαμε ότι προ 10ημέρου περίπου (25 Μαρτίου 2021) ο ΟΣΜΟΣΑ απέστειλε μεemail προς Οικοπεδούχους του προγράμματος Αετού Καρύστου ενημέρωση, στην οποία μεταξύ των άλλων αποστέλλει κείμενο, το οποίο κατά τον ισχυρισμό του αποτελεί τον εν ισχύ κανονισμό του παραλιακού, (για τον οποίο ισχυρίζεται λανθασμένα ότι πλέον αποτελεί και  αναπόσπαστο μέρος των συμβολαίου σας), καθώς επίσης και σχέδιο Υπεύθυνης Δήλωσης, την οποία ο ΟΣΜΟΣΑ σας προσκαλεί να συμπληρώσετε και να υπογράψετε και έτσι ουσιαστικά να αναγνωρίσετε ως Διαχειριστή της κοινόχρηστης περιουσίας μας τον ΟΣΜΟΣΑ, έναν κερδοσκοπικό Οργανισμό, ο οποίος έχει δώσει δείγματα μέχρι τώρα ότι ενδιαφέρεται πρωτίστως για τα δικά του οικονομικά συμφέροντα παρά για τα συμφέροντα των Οικοπεδούχων.

 

  1. Ο Σύλλογός μας των Οικοπεδούχων του Αετού Καρύστου, ο οποίος υπηρετεί σε κάθε περίπτωση πιστά τα συμφέροντα των Οικοπεδούχων του Αετού Καρύστου σας καλεί να διαβάσετε με προσοχή την παραπάνω ενημέρωση καθώς και τις προηγούμενες που σας έχει στείλει για το υπόψη θέμα της αξιοποίησης και εκμετάλλευσης του κοινοχρήστου κτήματος, που αποτελεί στην ουσία το «φιλέτο» της ιδιοκτησίας μας στην Κάρυστο και για το οποίο υπήρχαν και θα υπάρχουν διεκδικήσεις με σκοπιμότητες από τον ΟΣΜΟΣΑ.

 

  1. Συνιστούμε λοιπόν στη παρούσα περίπτωση να μην συμφωνήσετε με κανένα τρόπο να παραχωρήσετε δικαιώματά σας συνιδιοκτησίας και συνεκμετάλλευσης του παραλιακού κτήματος αυτού από τον ΟΣΜΟΣΑ με την μέθοδο που έχει μεθοδεύσει, διότι είναι πλέον πολύ πιθανόν αντί να αξιοποιηθεί αδαπάνως για εμάς αυτό το φιλέτο, να χρειασθεί να επιβαρυνόμαστε και οικονομικά. Όσοι δε έχουν ήδη υπογράψει την προτεινόμενη Υπεύθυνη Δήλωση, συνιστούμε να αποστείλουν νέα Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να ζητούν την ακύρωσή της με αιτιολογία την ελλιπή ενημέρωσή τους.
  2. Ο Σύλλογός μας είναι στη διάθεσή σας να απαντήσει σε σχετικά ερωτήματά σας και μόλις οι συνθήκες επικοινωνίας κλπ, το επιτρέψουν θα μεριμνήσει για την οριστική επίλυση του θέματος της εκμετάλλευσης του κοινοχρήστου κτήματος.
  3. Επίσης σύντομα θα σας αποστείλουμε ενημέρωση με τα ορόσημα στην δημιουργία του Συνεταιρισμού μας, του ΟΣΜΟΣΑ «Ο ΙΚΑΡΟΣ» – πρόγραμμα Αετού Καρύστου, καθώς και του Συλλόγου μας, των Οικοπεδούχων περιοχής Αετού Καρύστου. Η ενημέρωση αυτή πιστεύουμε θα είναι χρήσιμη σε όλους τους Οικοπεδούχους, ιδιαιτέρως δε στους Οικοπεδούχους δεύτερης γενιάς, δηλαδή τους κληρονόμους των αρχικών Μελών του ΟΣΜΑΑ ο ΙΚΑΡΟΣ, καθώς και σε όσους έχουν εν τω μεταξύ αγοράσει μερίδια (οικόπεδα κλπ) από τους αρχικούς δικαιούχους).
  4. Το παρόν έγγραφο – ενημέρωση τέθηκε ηλεκτρονικά υπόψη όλων των Μελών του Δ.Σ. του Συλλόγου μας και έγινε ομόφωνα αποδεκτό προς αποστολή στους Οικοπεδούχους – Μέλη μας καθώς και προς δημοσίευση στην επόμενη Ηχώ των Αιθέρων.

 

Με Εκτίμηση, το Δ.Σ. του Συλλόγου Οικοπεδούχων «ΙΚΑΡΟΣ» περιοχής Αετού Καρύστου,

 

Γεώργιος Κάργας, Πρόεδρος

Δημήτριος Πετρίδης, Αντιπρόεδρος

Κωνσταντίνος Δελλής, Γραμματέας

Αθανάσιος Πάνος, Ταμίας,

Ιωάννης Αναστασάκης, Μέλος

Ελένη Λιβανίου, Μέλος,

Ηλίας Σβάρνας, Μέλος,

 

Share this: