Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

Share

Θέματα των Μετοχικών Ταμείων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Παναγιώτης Καράμπελας προήδρευσε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, σε ευρεία σύσκεψη που διεξήχθη στις 18 Σεπτεμβρίου στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και που αφορούσε σε θέματα των Μετοχικών Ταμείων των Ενόπλων Δυνάμεων.


Παρόντες στη σύσκεψη ήταν ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Δημήτριος Ελευσινιώτης, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, οι Αρχηγοί ΓΕΣ, ΓΕΝ και ΓΕΑ, εκπρόσωποι των Αρχηγών της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος, οι Πρόεδροι των Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας καθώς και αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες.

Σκοπός της σύσκεψης ήταν η ενημέρωση της πολιτικής ηγεσίας επί της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης των Μετοχικών Ταμείων και η παρουσίαση των προτάσεών τους προς την κατεύθυνση της εξυγίανσης και εξασφάλισης της βιωσιμότητάς τους.

Στη συνέχεια, δόθηκαν οδηγίες προς εκδήλωση ενεργειών για άμεση υλοποίηση αριθμού προτάσεων και για περαιτέρω επεξεργασία άλλων που απαιτούν συνεργασία με άλλους φορείς.

Ιδιαίτερα, δόθηκε εντολή για δημιουργία ανεξάρτητου λογαριασμού για το Βοήθημα Οικογενειακής και Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ) του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η συνέχιση της καταβολής του βοηθήματος εντός των δυνατοτήτων του Ταμείου, καθώς και για την άμεση συγκρότηση επιτροπής υπό Ανώτατο Αξιωματικό, η οποία αφού λάβει υπόψη τόσο τις προτάσεις των Ταμείων, των Γενικών Επιτελείων, τις υπάρχουσες αναλογιστικές μελέτες, και τις προτάσεις που κατά καιρούς έχουν υποβληθεί και από τις Ενώσεις Αποστράτων, να υποβάλλει μέχρι τέλος Οκτωβρίου τεκμηριωμένες προτάσεις, συγκεκριμένα μέτρα και «οδικό χάρτη», για την εξυγίανση και εξασφάλιση της βιωσιμότητας των Ταμείων. Οι προτάσεις αυτές θα αξιολογηθούν από την πολιτική ηγεσία για την λήψη περαιτέρω οριστικών αποφάσεων.

Όλη αυτή η προσπάθεια, αποσκοπεί στην αποκατάσταση της ευρωστίας των Μετοχικών Ταμείων προς όφελος της παρούσας, και κυρίως υπέρ των επερχομένων γενεών δικαιούχων.

Share this: