Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

ΗΓΕΣΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Νικόλαος Παναγιωτόπουλος
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ: Νικόλαος Χαρδαλιάς 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΑΡΧΗΓΟΣ: Στρατηγός (ΠΖ) Κωνσταντίνος Φλώρος 
ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ: Αντιπτέραρχος (Ι) Κωνσταντίνος Κελλάρης 
ΔΝΤΗΣ Γ’Κ: Υποπτέραρχος (Μ) Χρήστος Τελλίδης

                        ΔΝΤΗΣ ΔΥΓ: Υποπτέραρχος (ΥΙ) Δημήτριος Χατζηγεωργίου 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΑΡΧΗΓΟΣ: Αντιπτέραρχος (Ι) Θεμιστοκλής Μπουρολιάς 

ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ: Υποπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης 

 

                                ΑΝΩΤΑΤΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                            Διαβάστε τη σύνθεση εδώ

 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΑΡΧΗΓΟΣ: Αντιπτέραρχος (Ι) Γεώργιος Φασούλας 

ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ: Υποπτέραρχος (Ι) Γεώργιος Κυριάκου

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ: Υποπτέραρχος (Ι) Πέτρος Χατζήρης

ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ: Υποπτέραρχος (Μ) Κωνσταντίνος Κλενιάτης 

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ: Υποπτέραρχος (Ι) Γεώργιος Βαγενάς 

                 ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ: Υποπτέραρχος (Ι)  Γεώργιος Τσενεκίδης

 

 

 

.

.