Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

Share

Επιστροφή της κράτησης υπέρ υγειονομικής περίθαλψης

Κύριοι Συνάδελφοι, μέλη της Ε.Α.Α.Α, λαμβάνοντας υπόψη μας και σχετικές πληροφορίες από αρμόδιους φορείς σας ενημερώνουμε ότι:

Α) Τα αχρεωστήτως παρακρατηθέντα ποσά από τη σύνταξή μας από 1/10/2013 έως 30/06/2016, υπέρ υγειονομικής περίθαλψης, θα μας επιστραφούν εφ’ άπαξ στις 29 Νοεμβρίου 2017.
Β) Επισημαίνουμε και φρονούμε ότι για τον προσδιορισμό του ύψους του ποσού που θα μας επιστραφεί θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και το ποσό της αχρεωστήτως παρακρατηθείσας Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ) από 1/09/2010 έως 30/09/2013 βάσει του Ν. 3865/2010.

Εκ της Ε.Α.Α.Α

Share this: