Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

Share

Επιστολή του Συντονιστικού στην Υπουργό Εργασίας

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ  Ν. Π. Δ. Δ.

Γραφεία: Ι. Παπαρρηγοπούλου & Π.Π. Γερμανού

Πλατεία Κλαυθμώνος – 105 61 Αθήνα

Τηλ.: 210 33 10 430 –210  33 10 431 – FAX: 210 33 10 429

 Αριθ.Πρωτ.   155Σ                                                         Ημερομηνία  24 Μαίου 2018  

ΠΡΟΣ  : Υπουργό Εργασίας , Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής

             Αλληλεγγύης κ. Ε.Αχτσιόγλου

             Υφυπουργό Εργασίας , Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής

             Αλληλεγγύης κ. Αν. Πετρόπουλο

ΚΟΙΝ  : Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Π.Καμμένο

             Ε.Α.Α.Σ.-Ε.Α.Α.Ν.-Ε.Α.Α.Α.

ΘΕΜΑ : Κράτηση 0,20 Ε από τις συντάξεις

ΣΧΕΤ : α.-Άρθρο 102 του Ν.4387/16

           β.-Έγγραφο Συντονιστικού αρ.πρωτ. 164 από 19-06-2017

           γ.-Ν.Δ. 1171/72

           δ.-Έγγραφο Συντονιστικού αρ.πρωτ, 36 από 15-02-2017

           ε.-ΥΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ Φ.846121/25014 Σ.4408 από 20-03-2017

1.-Με έκπληξη λάβαμε γνώση της εγκυκλίου σας ,την οποία επισυνάπτουμε , με την οποία κατανέμετε τα έσοδα των 0,20Ε ανά συνταξιούχο , που προβλέπονται από το σχετ. (α) και με την οποία δίδονται 100.000Ε στην Π.Ο.Σ. χωρίς να δίδεται ούτε 1 Ε στις τρείς Ενώσεις Αποστράτων Αξιωματικών.

2.-Οι τρεις Ενώσεις Αποστράτων Αξιωματικών , βάσει του σχετικού (γ) εκπροσωπούν το σύνολο των αποστράτων Αξιωματικών και των ορφανικών οικογενειών αυτών.

3.-Συγκεκριμένα :

α.-Η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού (Ε.Α.Α.Σ.) εκπροσωπεί το σύνολο των εν αποστρατεία Αξιωματικών του Σ.Ξ. , τους εν αποστρατεία Αξιωματικούς της πρώην Ελληνικής Χωροφυλακής και τις ορφανικές οικογένειες όλων αυτών , με σύνολο Μελών 60.000.

β.-Η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού (Ε.Α.Α.Ν.) εκπροσωπεί το σύνολο των εν αποστρατεία Αξιωματικών του Π.Ν. και του Λ.Σ.-ΕΛΛ.ΑΚΤ. και τις ορφανικές οικογένειες αυτών , με σύνολο Μελών 20.000.

γ.-Η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας (Ε.Α.Α.Α.) εκπροσωπεί το σύνολο των εν αποστρατεία Αξιωματικών της Π.Α. και τις ορφανικές οικογένειες αυτών , με σύνολο Μελών 20.000.

4.-Πέραν των ανωτέρω , οι τρείς Ενώσεις εκπροσωπούν τα συμφέροντα των Αποστράτων και έχουν αναγνωρισθεί από τα Ανώτατα Δικαστήρια της Χώρας ως συνδικαλιστικοί Φορείς των Αποστράτων και έμπρακτα με την αποδοχή των προσφυγών των Ενώσεων κατά εκτελεστικών διατάξεων Νόμων , ως εκπροσωπούσες το σύνολο των Αποστράτων.

5.-Η Π.Ο.Σ. που αναγράφεται στην εγκύκλιο και οποιοσδήποτε άλλος Σύλλογος/Σύνδεσμος/Οργάνωση είναι Ν.Π.Ι.Δ. και εκπροσωπούν ελάχιστο μέρος των Αποστράτων , οι οποίοι πρωτίστως ανήκουν στις θεσμικές Ενώσεις Αποστράτων Αξιωματικών και δευτερευόντως σε αυτούς τους Φορείς. Επί πλέον οι εν λόγω Φορείς έχουν ως Μέλη Αξιωματικούς εν ενεργεία και  ιδιώτες , που δεν συνάδουν με τους Αποστράτους , τα δε ταμιακώς εν τάξει Μέλη τους είναι ελάχιστα.

6.-Κατόπιν των ανωτέρω ζητάμε την ακύρωση της προαναφερθείσας εγκυκλίου σας και την αναλογική ανακατανομή των εσόδων από τα 0,20 Ε , με συμμετοχή και των τριών Ενώσεων Αποστράτων  , επιφυλασσόμενοι και για κάθε νόμιμη ενέργεια μας ή την διευκρίνιση ότι η Π.Ο. Στρατιωτικών της εγκυκλίου σας αφορά αποκλειστικά και μόνο τις τρεις Ενώσεις Αποστράτων Αξιωματικών της ανωτέρω παραγράφου 3.

7.-Συναφώς εκφράζουμε το παράπονο ότι το Υπουργείο αγνοεί επιδεικτικά τις τρεις Ενώσεις μας , σε αντίθεση με άλλους Φορείς που έχει ανοίξει διάλογο, γιατί αφ ενός μεν , ούτε καν απήντησε στα αιτήματά μας που αναφέρονται στα σχετικά (β) , (δ) και (ε) τα οποία επισυνάπτουμε και έχουν σχέση με την εκπροσώπησή μας στους διάφορους επιτελικούς τομείς του ΕΦΚΑ , όπως  στην επιτροπή διανομής των 0,20 Ε , στην Διοίκηση του ΕΦΚΑ και στην Συμβουλευτική Επιτροπή Στρατιωτικών του ΕΦΚΑ , όπως και στο ΕΣΥΚΑ , αφ ετέρου δε , δεν μας έχει δεχθεί σε συνάντηση με την Ηγεσία του Υπουργείου σας.

8.-Πέραν των ανωτέρω νομίζουμε ότι είναι κατάλληλη στιγμή για συνάντηση του Συντονιστικού με την κ.Υπουργό και τον κ Υφυπουργό , για να σας εκθέσουμε τα προβλήματα που απασχολούν τους Αποστράτους και αναμένουμε αυτό να γίνει το συντομότερο.

Αντιστράτηγος Β.Ροζής ε.α.                              Πρόεδρος ΕΑΑΣ      

Υποστράτηγος Ι.Δεβούρος ε.α.             Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ

Αντιναύαρχος Σπ.Περβαινάς Π.Ν. ε.α.       Πρόεδρος ΕΑΑΝ και Συντονιστικού    

Αντιπλοίαρχος (Ε) Γρ.ΓεωργακόπουλοςΠ.Ν.ε.α. Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ

Αντιπτέραρχος (Ι) Σ.Καββούρης Π.Α. ε.α.                 Πρόεδρος ΕΑΑΑ

Αντισμήναρχος (Ρ) Ι.Κρανιάς Π.Α.ε.α.                  Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ

Για την ακρίβεια

Ο  Πρόεδρος του Συντονιστικού Συμβουλίου

 Αντιναύαρχος Σπ.Περβαινάς Π.Ν.ε.α.      

Share this: