Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

Share

Επιστολή Συντονιστικού προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Γ. Χαρδούβελη

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
Ν. Π. Δ. Δ.
Γραφεία: Ι. Παπαρρηγοπούλου & Π.Π. Γερμανού
Πλατεία Κλαυθμώνος – 105 61 Αθήνα
Τηλ.: 210 33 10 430 –210 33 10 431 – FAX: 210 33 10 429

Αριθ.πρωτ. 215 Α Ημερ.: 13-10-2014

ΠΡΟΣ : Υπουργό Οικονομικών κ. Γ. Χαρδούβελη
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Χ. Σταικούρα
ΚΟΙΝ : Πρόεδρο της Βουλής κ. Ε.Μειμαράκη
ΥΕΘΑ κ. Δ. Αβραμόπουλο
ΑΝΥΕΘΑ κα Φ. Γεννηματά
ΥΦΕΘΑ κ. Ι. Λαμπρόπουλο
Α/ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Μ. Κωσταράκο
Α/ΓΕΣ Αντιστράτηγο Χ. Μανωλά
Α/ΓΕΝ Αντιναύαρχο Ε. Αποστολάκη Π.Ν.
Α/ΓΕΑ Αντιπτέραρχο (Ι) Ε.Τουρνά Π.Α.
ΘΕΜΑ : Αποφάσεις ΣτΕ
ΣΧΕΤ : α.-΄Εγγραφο ΕΑΑΣ Φ 800/13/1743 Σχ. 276 από 24-06-2014
β.-΄Εγγραφο ΕΑΑΑ Αριθ.Πρωτ. 714 από 24-06-2014
γ.-΄Εγγραφο ΕΑΑΝ Αριθ.Πρωτ. 139 από 24-06-2014
δ.-΄Εγγραφο Συντονιστικού Αριθ.Πρωτ. 172 από 12-08-2014

1.-Μετά το σχετικό (δ) επί του οποίου ουδεμίαν απάντηση λάβαμε, επανερχόμεθα και ζητάμε να μας ενημερώσετε όπως έχετε καθήκον και υποχρέωση επί των ακολούθων , που έχουν σχέση με το καταρτισθέν σχέδιο του προϋπολογισμού του 2015 και με την πολιτική της Κυβέρνησης :
α.-Εάν και πότε θα ολοκληρωθεί η επαναφορά των μισθών και των συντάξεων στο ύψος της 31-07-2012 , σύμφωνα με τις Αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ και της τριμελούς Επιτροπής του ΣτΕ που είναι υπεύθυνη για την συμμόρφωση με τις Αποφάσεις του ΣτΕ.και πως δεσμεύεται η Κυβέρνηση οτι θα το πράξει.
β.-Εάν και πότε θα υλοποιηθεί πλήρως το νέο μισθολόγιο των Στελεχών των Ε.Δ. και των Σ.Α. ( και όχι των «ενστόλων» όπως απαξιωτικά και προσβλητικά συνεχίζουν Κυβερνητικά στελέχη να τους αποκαλούν ) , που πρόσφατα σας εστάλη με την υπογραφή των τριών συναρμοδίων Υπουργών της Κυβέρνησης.
γ.-Πως κατανέμονται τα ποσά που έχουν εγγραφεί στο σχέδιο του προϋπολογισμού 2015 και πως θα γίνει αυτό τεχνικά , ειδικά για τους Αποστράτους. Επίσης πότε θα δοθούν τα ποσά αυτά.
2.-Οι τρεις θεσμικές Ενώσεις που εκπροσωπούν το σύνολο των Αποστράτων Αξιωματικών των Ε.Δ. και των Σ.Α. (120.000 Μέλη ) απαιτούν την νομοθετική ρύθμιση για την εφαρμογή των Αποφάσεων της Ολομέλειας του ΣτΕ και ειδικά της υπ.αριθ. 2192/2014 στο ακέραιο , κατά το πρότυπο των Δικαστικών Λειτουργών . Επίσης ως θεσμικοί κοινωνικοί εταίροι σας ζητάμε , όπως και από τον κ. Πρόεδρο της Βουλής , να παρουσιάσουμε τις απόψεις μας στην επιτροπή της Βουλής , που θα επεξεργασθεί το σχέδιο του προϋπολογισμού του 2015.
3.-Οι Απόστρατοι ευρίσκονται σε απόγνωση , γιατί πέραν των περικοπών που υπέστησαν λόγω προσαρμογής των συντάξεων στους μισθούς των εν ενεργεία κατ΄ επιταγή του Ν.4093/12 και τις οποίες απαιτούμε να αποκατασταθούν πλήρως , υφίστανται και δεύτερη περικοπή κατά 15%-20% επί του συνόλου των αποδοχών τους , όπως και οι υπόλοιποι συνταξιούχοι που δεν ανήκουν στα ειδικά μισθολόγια , δηλαδή έχουν υποστεί διπλή άδικη και υπερβολική περικοπή των συντάξεών τους έναντι όλων των συνταξιούχων του Δημοσίου , που τους καθιστά τους χαμηλότερα αμοιβόμενους σε όλο το Δημόσιο. Επιπλέον καλούνται να πληρώσουν υπερβολικούς φόρους που εκ των πραγμάτων αδυνατούν πλέον να πράξουν.
4.-Επισημαίνεται οτι οι Απόστρατοι ουδέποτε ζήτησαν αύξηση εις βάρος των υπολοίπων Ελλήνων , όπως κατά κόρον διαδίδεται και διεκδικούν μόνο την επιστροφή των χρημάτων τα οποία παράνομα , σύμφωνα με τις Αποφάσεις του ΣτΕ , άδικα και στοχευμένα τους περιεκόπησαν. Οι τρεις Ενώσεις σας καλούν όπως την οποιαδήποτε αύξηση προτίθεσθε να δώσετε , να την δώσετε στους άνεργους και στις ευπαθείς ομάδες που έχουν μεγάλη ανάγκη.
5.-Σας καλούμε να μας απαντήσετε είτε με επιστολή σας είτε με συνάντηση.

Υποστράτηγος Σ.Ξ.ε.α. Ε.Δανιάς Πρόεδρος ΕΑΑΣ
Αντιστράτηγος Σ.Ξ. ε.α.Κ.Σκαρμαλιωράκης Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ
Αντιναύαρχος Π.Ν. ε.α. Σ.Περβαινάς Πρόεδρος ΕΑΑΝ και του Συντονιστικού
Αντιπλοίαρχος (Ε)Π.Ν.ε.α. Γ.Γεωργακόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ
Αντιπτέραρχος (Ι) Π.Α. ε.α. Κ.Ιατρίδης Πρόεδρος ΕΑΑΑ
Αντισμήναρχος (Ρ) Π.Α.ε.α.Ι.Κρανιάς Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ

Για την ακρίβεια
Ο Πρόεδρος του Συντονιστικού

Αντιναύαρχος Π.Ν.ε.α. Σ.Περβαινάς –Πρόεδρος της ΕΑΑΝ

Share this: