Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

Share

Επιστημονικός Σύλλογος Μηχανικών Αεροπορίας (ΕΣΜΑ)

Την 29-11-2015 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η επαναληπτική Γενική Συνέλευση του Επιστημονικού Συλλόγου Μηχανικών Αεροπορίας (ΕΣΜΑ) κατά την οποία διενεργήθηκαν αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΜΑ, η σύνθεση του οποίου, μετά από τη συγκρότηση του σε σώμα, είναι η εξής:

• Πρόεδρος: κος Ιωάννης Κούτρας (29η)

• Αντιπρόεδρος: κος Στέφανος Τσολακίδης (20η)

• Γενικός Γραμματέας: κος Νικόλαος Μπόσινας (44η)

• Ταμίας: κος Νικόλαος Μαργαρίτης (32η)

• Μέλος: κος Φώτιος Καμπιώτης (33η)

Επίσης η ίδια Γενική Συνέλευση, μετά από σχετική ενημέρωση από εκπρόσωπο του Δικηγορικού Γραφείου Ρ. Πετραδέλλη & Συνεργάτες, αποφάσισε και την τροποποίηση του καταστατικού του Συλλόγου. Τη Γ.Σ τίμησαν με την παρουσία και την συμμετοχή τους ο Πρόεδρος της ΕΑΒ Απχος εα Ζαχαρίας Γκίκας, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΑΒ Ταξχος εα Γεώργιος Μαζαράκος, ο Γενικός Επιθεωρητής του ΓΕΑ Απτχος (Μ) Γεώργιος Βορρόπουλος και ο Επιτελάρχης της ΔΑΥ, Υπτχος (Μ)  Γεώργιος Αλεξανδρής, καθώς και ο Οικονομολόγος πρόεδρος του Συνδέσμου Αποφοίτων ΣΣΑΣ και οικονομικός σύμβουλος του ΣΟΔ  Αρχιπλοίαρχος κ. Ιωάννης Αντωνιάδης, ο οποίος ενημέρωσε το σώμα της ΓΣ επί οικονομικών & Συνταξιοδοτικών θεμάτων.

Με εκτίμηση

το  Δ.Σ ΕΣΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ:

• Οι κ.κ. συνάδελφοι, είναι δυνατόν να ενημερώνονται για τα θέματα που τους ενδιαφέρουν, μέσω του Διαδικτύου, στις παρακάτω σελίδες:

Επίσημο site: http://www.esma.gr/

LinkedIn: ESMA(The Official Group)-   https://www.linkedin.com/groups/2062322

Facebook: Σελίδα ΕΣΜΑ   –     https://www.facebook.com/esma.gr/?fref=ts

• Οι διαδικασίες που απαιτούνται για να γίνει κάποιος Μηχανικός, μέλος του Institution of Engineering and Technology (ΙΕΤ) καθώς και να αποκτήσει το τίτλο του Διπλωματούχου Μηχανικού (Chartered Engineer – CEng) από το Engineering Council του Ηνωμένου Βασιλείου, βρίσκονται στις διευθύνσεις:

 http://www.esma.gr/?p=1487 και http://www.esma.gr/?p=1492.

• Ο ΕΣΜΑ ξεκίνησε το φιλόδοξο έργο της συγκέντρωσης όλων των επιστημονικών εργασιών των διπλωματούχων της ΣΜΑ. Για περαιτέρω ενημέρωση, το άρθρο αυτό βρίσκεται στη διεύθυνση: http://www.esma.gr/?p=1509

Share this: