Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

Share

Επαναπροσδιορισμός Κύριων Συντάξεων

Αξιότιμοι κύριοι Συνάδελφοι σας πληροφορούμε ότι από 01/01/2019 οι συντάξεις που μας έχουν χορηγηθεί με προγενέστερες διατάξεις του Ν.4387/2016 (01/07/2016) επαναπροσδιορίστηκαν και σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.4472/2017:

Αν το ποσό της νέας σύνταξης είναι μικρότερο από το ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξης το ποσό της διαφοράς εξακολουθεί να καταβάλλεται ως προσωπική διαφορά χωρίς καμία μείωσή του.

Αν το ποσό της νέας σύνταξης είναι μεγαλύτερο από το ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξης το ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξης προσαυξάνεται σταδιακά κατά το 1/5 της διαφοράς και ισόποσα εντός 5 ετών.

Από 01/01/2019 το Ε.Ο.Β. συζύγου (35€) περικόπτεται και λαμβάνεται υπόψιν για τον προσδιορισμό του ύψους του ποσού της προσωπικής διαφοράς.

Από 01/01/2019 το ανώτατο όριο καταβολής της σύνταξης 2000€ (άρθρο 13 του Ν.4387/2016) δεν ισχύει.

Share this: