Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

Share

Επίσκεψη «εργασίας» του ΔΣ της ΕΑΑΑ στο ΜΤΑ.

Την Πέμπτη 08/12/2022 το ΔΣ της ΕΑΑΑ πραγματοποίησε, μετά από αίτημα, επίσκεψη στο ΜΤΑ.

Κατά την πολύωρη συνάντηση συζητήθηκαν διεξοδικά όλα τα θέματα που αφορούν τους αποστράτους-μερισματούχους του Ταμείου.

Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε ότι, καταβάλλονται προσπάθειες να συμπτυχθεί ο χρόνος αναμονής για την καταβολή του ΒΟΕΑ στους δικαιούχους. Τα χρήματα του ΒΟΕΑ είναι εξασφαλισμένα και αποτελούν ξεχωριστό λογαριασμό.

Αυξήθηκε το ποσό για τη χορήγηση δανείων το 2022 ενώ δόθηκαν 700 περισσότερα δάνεια σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Στόχος του ταμείου είναι το 2023 να ικανοποιηθεί το σύνολο των αιτούντων χωρίς να μεσολαβεί υπερβάλλων χρόνος αναμονής από την υποβολή του σχετικού αιτήματος

Γίνονται προσπάθειες για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ΜΤΑ σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον νομικών κωλυμάτων αλλά και απροθυμίας φορέων, όπως Δήμων κ.λ.π, να εφαρμόσουν την κείμενη νομοθεσία.

Η βιωσιμότητα-κατάσταση του ΜΤΑ, με τα σημερινά δεδομένα, κρίνεται ικανοποιητική και οι προοπτικές για τους μερισματούχους και μετόχους είναι ευοίωνες με την προϋπόθεση ότι οι βασικές συνθήκες θα παραμείνουν σταθερές.

Διεξοδικά συζητήθηκε επίσης το θέμα της κράτησης του 4% επί των εξοπλιστικών προγραμμάτων των ΕΔ το οποίο αποτελεί τον πλέον ουσιώδη οικονομικό πόρο και πυλώνα της οικονομικής βιωσιμότητας του ταμείου και πρέπει να διατηρηθεί.

Εκ μέρους του ΔΣ της ΕΑΑΑ, ο πρόεδρος, Απτχος (Ι) ε.α. Κων/νος Τζαβέλλας, ευχαρίστησε θερμά τον πρόεδρο, Απτχο (Ι) ε.α. Δημήτριο Μιχαλολιάκο, το Γενικό Διευθυντή, Σμχο (Ο) Ηλία Κεσισικλή και το Γραμματέα του ΜΤΑ, Σγο (ΥΟΚ) Νικόλαο Νικολόπουλο, για την ενημέρωση και τη συζήτηση που ακολούθησε. Σημείωσε ότι η καλή οικονομική κατάσταση του ΜΤΑ οφείλεται στην σωστή και αποτελεσματική διαχείριση των κεφαλαίων από τα ΔΣ και το προσωπικό του ΜΤΑ διαχρονικά. Οι προσπάθειές τους να ανταποκριθούν, έμπρακτα, στις προσδοκίες των αποστράτων και των οικογενειών τους φαίνονται και τους ευχαριστούν. 

Από το ΔΣ της ΕΑΑΑ στη συνάντηση συμμετείχαν, ο  Πρόεδρος, Απτχος (Ι) ε.α Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, ο Αντιπρόεδρος, Απτχος ε.α. Γεώργιος Καραδήμας, ο Διευθύνων Σύμβουλος, Ασμχος ε.α. Κωνσταντίνος Αναγνωστάκης, ο Γραμματέας, Ασμχος  ε.α. Ιωάννης Ζαχαράκης, ο Σμχος ε.α. Αθανάσιος Πάνος, ο Σμχος ε.α. Ηλίας Σβάρνας και ο Σγος ε.α. Κωνσταντίνος Λιούτας.

ΥΓ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του ΔΣ της ΕΑΑΑ είναι στη διάθεση όλων των συναδέλφων για περισσότερες λεπτομέρειες της συνάντησης οι οποίες για ευνόητους λόγους, σχετικούς με την προστασία των συμφερόντων των μελών, δεν μπορούν να δημοσιοποιηθούν.

 

Share this: