Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

Share

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για την αναγκαιότητα η μη των προσφυγών.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Όπως γνωρίζετε με την υπ’ αριθμ 2192/2014 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, που αφορά τις Ενώσεις Αποστράτων ακυρώθηκε η συμπροσβαλλόμενη υπ΄αριθμ.οικ.2/83408/0022/ 14.11.2012) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β΄3017/14.11.2012) που αφορά στην αναδρομική από 1/8/2012 έως την εφαρμογή του νόμου 4093/12, μείωση των συντάξεων των αποστράτων (συνεπεία της οποίας υποχρεώθηκαν να επιστρέψουν συντάξιμες αποδοχές που είχαν εισπράξει, ως αχρεωστήτως καταβληθείσες)
Δικαιολογητικός λόγος κατά το σκεπτικό της απόφασης της ακύρωσης αυτής είναι η έμμεση αντίθεσή της προς τα άρθρα 45, 23 παρ. 2, και 29 παρ. 9, καθώς και η ευθεία αντίθεση της στα άρθρα 4 παρ. 5 και 25 παρ. 4 του Συντάγματος.

Είναι χρήσιμο να γνωρίζετε ότι η απόφαση αυτή επιλύει οριστικά το νομικό ζήτημα της αντισυνταγματικότητας των από 1-8-2012 και εντεύθεν περικοπών στις συντάξεις των εν αποστρατεία Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το Δημόσιο υποχρεούται να συμμορφωθεί άμεσα με το περιεχόμενο της ειρημένης απόφασης και να επιστρέψει τα παρανόμως παρακρατηθέντα ποσά σε κάθε έναν από εμάς.
Περαιτέρω, οφείλει το Δημόσιο να επαναφέρει τις συντάξεις μας στο ύψος που είχαν πριν από την 1-8-2012.
Εφόσον, τούτο γίνει άμεσα ουδεμία δικαστική ενέργεια ή αντίδραση απαιτείται από εμάς. Στην περίπτωση όμως που ο χρόνος παρέρχεται απράκτως φοβάμαι πως απαραίτητη και για τα εν ενεργεία και για τα εν αποστρατεία Στελέχη, η προσφυγή στη δικαιοσύνη με συμβουλή δικηγόρου, ένεκα κινδύνου έναρξης παραγραφής της αξίωσής μας (συμπλήρωση διετίας)
Κατά την άποψη μου, το γεγονός ότι κρίθηκε αντισυνταγματική η συγκεκριμένη υπουργική απόφαση κατά το μεγαλύτερο μέρος της και όχι μόνο κατά το ελάχιστο τμήμα των αναδρομικών κρατήσεων, προκύπτει από τη συνδυαστική και αλληλοσυμπληρωματική μελέτη του διατακτικού και του σκεπτικού της επίμαχης απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ.
Η αντίθετη άποψη για ολίγιστη μόνο επιτυχία των Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών έχει μεν γραμματικό έρεισμα σε μία πρόδηλα εκφραστική αστοχία του διατακτικού της απόφασης πλην όμως αποκρούεται από την αδρότητα της λογικής και νομικής συνέπειας διατακτικού και σκεπτικού.
Εγώ και οι συνεργάτες μου είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.

Μετά τιμής,
ΘΩΜΑΣ ΚΑΡΑΝΙΣΑΣ , Αντγος ε.α (Δ),
Νομικός Σύμβουλος Ε.Α.Α.Σ, Ε.Α.Α.Α και Συντονιστικού Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων
Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Share this: