Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

Share

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΙΜΙΤΣ

Στις 12-3-2014 συναντήθηκαν ο Πρόεδρος της ΕΑΑΑ, ο Αντιπρόεδρος και ο Υπεύθυνος επί των Ιατρικών θεμάτων Επγος ε.α. Γ. Γονατάς, με το Γενικό Διευθυντή του ΝΙΜΙΤΣ Υπτγο ε.α. Γ. Αγγελάκα (Ιατρός Αγγειοχειρουργός) προκειμένου να συζητήσουν θέματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης δικαιούχων στο ΝΙΜΙΤΣ, όχι μόνο στην Αθήνα αλλά και στην περιφέρεια όπου υπάρχουν τα εύλογα και δικαιολογημένα παράπονα των μελών μας.

Κατά τη συζήτηση – ενημέρωση ο κ. Αγγελάκας ανέφερε ότι, ενώ υπάρχουν πτέρυγες ΝΙΜΙΤΣ στα περιφερειακά Στρατιωτικά Νοσοκομεία αυτές δεν είναι επανδρωμένες λόγω έλλειψης Ιατρών. Επίσης το ΝΙΜΙΤΣ ως ΝΠΔΔ δεν μπορεί να κάνει προσλήψεις καθότι αυτές απαγορεύονται βάση Νόμου.

Επισήμανε δε ότι, με τα σημερινά δεδομένα και λόγω των πολλών προβλημάτων στον τομέα υγείας επιβάλλεται και είναι προς το συμφέρον μας να υπάρχει πέραν των Νοσοκομείων 251 ΓΝΑ και 401 ΓΣΝ και το ΝΙΜΙΤΣ ως εναλλακτική προτεραιότητος λύση.

Απεφασίσθη το θέμα να τεθεί στο ΔΣ του ΝΙΜΙΤΣ με εισήγηση να επανδρωθούν οι πτέρυγες ΝΙΜΙΤΣ στα περιφερειακά Στρατιωτικά Νοσοκομεία από Γιατρούς κάποιων ειδικοτήτων από ΓΕΣ και ΓΕΑ και στη συνέχεια το θέμα να προωθηθεί από τους Προέδρους των Ενώσεων ΕΑΑΣ και ΕΑΑΑ σε επίπεδο ΓΕΕΘΑ, Γενικών Επιτελείων και Πολιτικής Ηγεσίας προκειμένου να βρεθεί λύση. Κρίνεται σκόπιμο να τονιστεί ότι τα περιφερειακά Στρατιωτικά Νοσοκομεία δεν έχουν τις δυνατότητες ( για πολύ σοβαρά περιστατικά) των Νοσοκομείων των Αθηνών.

Επίσης επίκειται και άλλη συνάντηση από τις πολλές με τη Διοίκηση του ΓΝΑ προκειμένου να συζητηθούν προβλήματα που έχουν σχέση με την εξυπηρέτηση των μελών μας αλλά και τρόποι καλύτερης εξυπηρέτησης αυτών.

Το θέμα της Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης έχει τεθεί ως πρωταρχικός στόχος για το 2014 από την ΕΑΑΑ και από το Συντονιστικό των τριών Ενώσεων, και θα υπάρχει συνεχής ενημέρωσή σας.

Ο Πρόεδρος της ΕΑΑΑ
Απτχος (Ι) Κων. Ιατρίδης
Επίτιμος Δκτής ΔΑΥ

Share this: